Bình tĩnh trước biến đổi khí hậu

GDP và hiệu quả đầu tư

Cần khung pháp lý cho công nghiệp môi trường

Khát vọng phát triển!

Theo thông lệ, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mỗi khi bước vào năm mới, Chính phủ ban hành các Nghị quyết 01 và 02 đề ra các giải pháp quyết liệt triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu, tuần đầu của năm mới.

Xứng với sự tin cậy của Nhân dân

“Ngày mai, là một ngày vui sướng của đồng bào ta, vì ngày mai là ngày Tổng tuyển cử, vì ngày mai là một ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà Nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình”, 75 năm trước, ngày 5.1.1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết như thế trong Lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội.

Xử nghiêm để răn đe

Cần vai trò kiến tạo của Nhà nước

“Sếu đầu đàn” cần cách tiếp cận mới

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng Đề án Phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn hay còn gọi là các “sếu đầu đàn” nhằm dẫn dắt các ngành kinh tế trọng điểm. Dự thảo đề xuất 3 “sếu đầu đàn” đặc biệt quan trọng cho 3 lĩnh vực là Viettel, gắn với công nghiệp quốc phòng; Mobifone gắn với lĩnh vực viễn thông; và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) gắn với lĩnh vực năng lượng.

Nhiệm vụ hàng đầu

Nhà ở cho công nhân