Khơi thông vốn đầu tư công

Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố kết quả giải ngân vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Theo đó, năm 2016, Bộ giải ngân đạt 84,6%, khoảng 33.302/39.383 tỷ đồng, năm 2017 đạt 82,7%, khoảng 36.702/44.403 tỷ đồng. Riêng năm 2020, tỷ lệ giải ngân của Bộ này cao nhất trong kỳ trung hạn, đạt 95% khoảng 37.834 tỷ đồng. Không chỉ Bộ Giao thông Vận tải, mà nhiều bộ, địa phương cũng đã tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong năm qua. Tín hiệu đáng mừng này cho thấy, sau hàng loạt chỉ đạo quyết liệt của người đứng đầu Chính phủ, nguồn vốn đầu tư công đã được khơi thông.