Giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng

Tại chuyên mục "Dân hỏi - Thủ trưởng sở, ban, ngành trả lời” số 76 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên mới đây, người dân phản ánh: Hiện nay, đa số người dân đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải mất rất nhiều thời gian (có trường hợp nộp hồ sơ 8 tháng vẫn chưa nhận được trả lời của Văn phòng đăng ký đất đai) gây phiền hà, bức xúc.

Ông Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương

Sáng nay 23.3, HĐND tỉnh Hải Dương Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 17 đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 và bầu chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVI, Uỷ viên UBND theo luật định. Ông Phạm Xuân Thăng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương.

Tích cực tổ chức các phiên giải trình

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực, chủ động của Thường trực, các Ban và từng đại biểu, HĐND quận Ba Đình đã đạt nhiều kết quả toàn diện, nổi bật. Các nghị quyết được ban hành đã phát huy hiệu quả thiết thực; hoạt động giám sát ngày càng đi vào thực chất, các phiên giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND quận được tổ chức hiệu quả.

Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả

HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVI đang dần khép lại nhiệm kỳ 2016 - 2021 với nhiều dấu ấn. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, HĐND tỉnh đã luôn bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; thực hiện toàn diện, hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương; đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Những kết quả HĐND tỉnh đã đạt được góp phần quan trọng cùng hệ thống chính trị toàn tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Tạo chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành

Cùng với nâng cao chất lượng, hiệu quả các nghị quyết, nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động giám sát của HĐND tỉnh Hưng Yên có nhiều đổi mới về phương thức thực hiện, nội dung có trọng tâm, trọng điểm. Thông qua giám sát, giải trình, chất vấn, HĐND tỉnh đã làm rõ trách nhiệm, chỉ ra nhiều giải pháp quan trọng để các cấp, các ngành, địa phương kịp thời khắc phục, xử lý. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy nhà nước từ tỉnh đến cơ sở; bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh.

Thực hiện hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tinh thần trách nhiệm, UBND tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành. Thành quả của quá trình nỗ lực ấy thể hiện rõ nét qua sự phát triển ổn định của kinh tế - xã hội toàn tỉnh. Nhiệm kỳ tới, UBND tỉnh xác định sẽ tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Đặc biệt, xây dựng hệ thống chính quyền các cấp vững mạnh; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XIX đã đề ra.

Linh hoạt, trách nhiệm đến cùng

Lê Hoài Nam, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Điện Biên
Qua 5 năm hoạt động với nhiều khó khăn, thách thức, song HĐND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thể hiện rõ sự linh hoạt, trách nhiệm đến cùng trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, không ngừng phát huy vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, được cử tri ghi nhận, đánh giá cao.

Thanh Trì cần tập trung đẩy mạnh đô thị hóa gắn với phát triển kinh tế

HĐND tỉnh Tuyên Quang tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 22.3, HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XVIII đã tổ chức trọng thể Kỳ họp thứ 12 - kỳ họp cuối nhiệm kỳ, nhằm đánh giá khách quan, toàn diện hoạt động HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hưng Yên: Tổng kết hoạt động của HĐND, UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 22.3, HĐND tỉnh Hưng Yên Khóa XVI đã tổ chức Kỳ họp thứ 16 để thảo luận, xem xét, đánh giá hoạt động HĐND, UBND tỉnh, các cơ quan tư pháp nhiệm kỳ 2016 - 2021 và thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền.

HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIII tổ chức Kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng 22.3, HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIII đã khai mạc Kỳ họp Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kỳ họp nhằm đánh giá hoạt động của HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong nhiệm kỳ, đồng thời rút ra bài học kinh nghiệm để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương trong nhiệm kỳ mới.