Giải quyết dứt điểm hồ sơ tồn đọng

Tại chuyên mục "Dân hỏi - Thủ trưởng sở, ban, ngành trả lời” số 76 được phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên mới đây, người dân phản ánh: Hiện nay, đa số người dân đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải mất rất nhiều thời gian (có trường hợp nộp hồ sơ 8 tháng vẫn chưa nhận được trả lời của Văn phòng đăng ký đất đai) gây phiền hà, bức xúc.

Chưa phù hợp và thiếu đồng bộ

Qua kiểm tra thực tế việc thi hành pháp luật và công tác quản lý nhà nước về hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh, Đoàn khảo sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh Bắc Ninh đã kiến nghị UBND tỉnh có biện pháp phát triển các tổ chức công chứng trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, giảm thiểu các rủi ro và khó khăn, vướng mắc cho người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính.

Ghi dấu với chức năng quyết định

Một nhiệm kỳ với những thay đổi khá lớn về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ với nhiều hoạt động sôi nổi, trách nhiệm của HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa IX đang dần khép lại. HĐND tỉnh Quảng Nam đã ghi dấu trong thực hiện chức năng quyết định, thể hiện rõ vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Bài cuối: Chú trọng hội nghị tư vấn, lấy ý kiến Nhân dân

Thực tiễn cho thấy, chính việc chủ động cải tiến, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với từng điều kiện cụ thể là một yếu tố quan trọng để hoạt động của HĐND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ này không những thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo luật định mà còn có sự đổi mới, sáng tạo và hoạt động toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Nhất là việc chú trọng tổ chức các hội nghị tư vấn, phát huy vai trò tư vấn của các chuyên gia; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân và đối tượng chịu tác động của nghị quyết ban hành bảo đảm sát thực tế, có tính khả thi cao và phát huy được các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Số dư bình quân cao, chất lượng nâng lên

Điểm rất đáng biểu dương của Quảng Ninh trong tổ chức, triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là kết quả hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ hai đều có số dư bình quân cao; cơ cấu thành phần, tỷ lệ cơ cấu kết hợp đều bảo đảm cao hơn so với quy định của Trung ương. Chất lượng các ứng cử viên được nâng lên hơn hẳn so với nhiệm kỳ trước.

Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 là nhiệm kỳ có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn và thách thức đan xen đối với Thái Nguyên. Nhưng với nhiều đổi mới về tổ chức và hoạt động, chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả các quyết định, quyết sách, HĐND tỉnh Thái nguyên đã góp phần quan trọng trong việc duy trì và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh.

Bài 1: Đồng thuận cho phát triển

Chính từ việc kết hợp linh hoạt các phương thức nghiên cứu tài liệu, giám sát chuyên đề, khảo sát thực tế; lựa chọn những nội dung quan trọng, liên quan đến nhiều lĩnh vực và tác động trực tiếp đến người dân để tổ chức khảo sát, giám sát thu thập thông tin phục vụ hoạt động thẩm tra... chất lượng các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016 - 2021 ngày càng được nâng cao, không chỉ mang tính phản biện mà còn có tính xây dựng, thuyết phục cao. Đây là yếu tố quan trọng giúp nhiều nghị quyết HĐND ban hành nhận được sự đồng thuận cao của các tầng lớp Nhân dân, góp phần tạo nên động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đổi mới hoạt động theo hướng chuyên sâu

Các cấp chính quyền quyết liệt đổi mới, hiệu lực, hiệu quả

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 HĐND tỉnh Khóa XIII đang dần khép lại, trong tình cảm, niềm tin của cử tri, Nhân dân về một Quảng Ninh đổi mới đột phá, phát triển, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Với những kết quả đạt được rất đáng trân trọng trong nhiệm kỳ, mỗi đại biểu HĐND tỉnh, thành viên UBND tỉnh có quyền tự hào về những đóng góp, gắn bó trách nhiệm của mình vì sự phát triển của tỉnh, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Sớm khắc phục bất cập trong quản lý đất đai

Phát biểu tại buổi tái giám sát việc thực hiện kết luận giám sát của HĐND thành phố về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn huyện Mê Linh, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị huyện cần tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án đã được duyệt, nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

Nhiệm kỳ nhiều sáng tạo

Ban hành nhiều nghị quyết mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển, bảo đảm đời sống Nhân dân; giám sát, giải quyết dứt điểm các tồn tại hạn chế; kịp thời giải quyết kiến nghị của cử tri... Những kết quả nổi bật này ngày càng củng cố vai trò, vị thế của HĐND tỉnh trong bộ máy chính quyền địa phương; khẳng định những đóng góp của cơ quan dân cử địa phương đối với những thành tựu mà Quảng Ninh đã đạt được thời gian qua.