Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm

Qua 12 lần đánh giá, Tổ tư vấn đã đánh giá được tổng số 419 sản phẩm, đề xuất Hội đồng OCOP thành phố đánh giá, phân hạng đợt II.2020 với tổng số 424 sản phẩm. Tại Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt II.2020 mới đây của thành phố, Phó Chánh Thường trực Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thành phố Nguyễn Văn Chí cho biết: Các sản phẩm gửi về tham gia đánh giá, phân hạng đa dạng về chủng loại, mang những nét đặc trưng, thế mạnh của từng địa phương; đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy định.

Dấu ấn linh hoạt và trách nhiệm

Đi qua một năm hoạt động đầy thách thức và không ít những biến động khó lường, HĐND các cấp đã thực sự ghi dấu ấn trong lòng cử tri và nhân dân từ sự linh hoạt để kịp thời thích ứng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Trên hết là tinh thần trách nhiệm với những vấn đề thực tiễn, cử tri và nhân dân đặt ra.

Đồng bộ giải pháp bảo tồn, phát triển làng nghề

Những năm qua, các làng nghề ở Hà Nội tiếp tục phát triển mạnh mẽ, mang lại việc làm, thu nhập cao cho người lao động và đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức đối với tình trạng ô nhiễm môi trường, trình độ sản xuất, thị trường… đòi hỏi những giải pháp kịp thời, hiệu quả nhằm bảo tồn và phát triển bền vững làng nghề.

Dứt điểm những nội dung tồn đọng

Giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 21, Thường trực HĐND tỉnh Long An nhấn mạnh yêu cầu UBND tỉnh tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm các nội dung tồn đọng, nhất là kiến nghị cấp thiết gắn với cuộc sống của Nhân dân; rà soát các kiến nghị nhiều lần hoặc đã giải trình nhưng cử tri vẫn kiến nghị để có giải pháp phù hợp...

Nhiều giải pháp căn cơ cho phát triển bền vững

Thảo luận tổ tại kỳ họp, hầu hết đại biểu đánh giá cao những kết quả tích cực, toàn diện tỉnh đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; đồng thời, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp căn cơ cho sự phát triển bền vững. Trong đó, tiếp tục đổi mới thu hút đầu tư; cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả xử lý rác thải, bảo vệ môi trường...

Tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Nhờ nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, sau 10 năm xây dựng, Mê Linh đã có 16/16 xã được huyện công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 14/16 xã đã được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM. Năm 2021 và các năm tiếp theo, địa phương sẽ tập trung chỉ đạo các xã triển khai xây dựng NTM theo tiêu chí xã NTM nâng cao. Nhất là chỉ đạo lập dự án đầu tư xây dựng những điểm tập kết rác thải còn thiếu, hướng tới hoàn thiện các điểm tập kết có tường bao, mái che, nền bê tông và hố xử lý nước thải; đồng thời, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn.

Kiện toàn chức danh phó chủ tịch HĐND và UBND quận Khóa V

Ngày 29.12, HĐND quận Tây Hồ Khóa V đã tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp không thường kỳ) kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND quận và UBND quận Khóa V.

Khuyến khích thành lập mới các hợp tác xã nông nghiệp chuyên ngành

Bài cuối: Giải quyết ngay những nội dung trong khả năng

Nâng cao chất lượng trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, qua giám sát, đối với các nội dung thành phố có thể giải quyết ngay, đặc biệt là những nội dung không phụ thuộc vào nguồn lực, lộ trình, thời gian, Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời giải quyết ngay; đối với một số nội dung dự kiến thực hiện và hoàn thành trong năm 2020, đề nghị tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo khẩn trương thực hiện đúng theo kế hoạch.

Bài 1: Phát huy vai trò tham mưu của Tổ Công tác

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp thường kỳ giữa năm 2020) HĐND thành phố Cần Thơ, Thường trực HĐND thành phố ghi nhận các cơ quan chức năng đã xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và có văn bản báo cáo kết quả giải quyết 82/82 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri; chất lượng các văn bản giải quyết, trả lời từng bước được nâng lên, trả lời đúng trọng tâm những vấn đề cử tri đặt ra… Những kết quả này có vai trò tích cực trong công tác tham mưu của Tổ Công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị nhiều lần

Qua xem xét Báo cáo giám sát kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI do Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp cuối năm 2020), HĐND tỉnh Kon Tum yêu cầu UBND tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm những ý kiến, kiến nghị nhiều lần của cử tri. Đồng thời, xử lý kiên quyết những kiến nghị vừa phát sinh về bồi thường, tái định cư, nhất là những vấn đề liên quan đến việc đầu tư các nhà máy thủy điện trên địa bàn.