Chú trọng lấy ý kiến phản biện xã hội

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Hà Nội năm 2021 và các năm tiếp theo mới đây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ phân công rõ nhiệm vụ, vai trò của từng cơ quan; chỉ đạo các cơ quan rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành nhằm tham mưu đồng nhất, kiện toàn những văn bản có nội dung còn chồng chéo. Đặc biệt, nhấn mạnh yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tích cực phối hợp để triển khai hiệu quả việc lấy ý kiến phản biện xã hội.

Khuyến khích thành lập mới các hợp tác xã nông nghiệp chuyên ngành

Bài cuối: Giải quyết ngay những nội dung trong khả năng

Nâng cao chất lượng trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, qua giám sát, đối với các nội dung thành phố có thể giải quyết ngay, đặc biệt là những nội dung không phụ thuộc vào nguồn lực, lộ trình, thời gian, Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời giải quyết ngay; đối với một số nội dung dự kiến thực hiện và hoàn thành trong năm 2020, đề nghị tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo khẩn trương thực hiện đúng theo kế hoạch.

Bài 1: Phát huy vai trò tham mưu của Tổ Công tác

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp thường kỳ giữa năm 2020) HĐND thành phố Cần Thơ, Thường trực HĐND thành phố ghi nhận các cơ quan chức năng đã xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và có văn bản báo cáo kết quả giải quyết 82/82 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri; chất lượng các văn bản giải quyết, trả lời từng bước được nâng lên, trả lời đúng trọng tâm những vấn đề cử tri đặt ra… Những kết quả này có vai trò tích cực trong công tác tham mưu của Tổ Công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị nhiều lần

Qua xem xét Báo cáo giám sát kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI do Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp cuối năm 2020), HĐND tỉnh Kon Tum yêu cầu UBND tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm những ý kiến, kiến nghị nhiều lần của cử tri. Đồng thời, xử lý kiên quyết những kiến nghị vừa phát sinh về bồi thường, tái định cư, nhất là những vấn đề liên quan đến việc đầu tư các nhà máy thủy điện trên địa bàn.

Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được trong một năm đầy khó khăn, thách thức, thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu đã phân tích sâu nguyên nhân một số hạn chế, khó khăn; đề nghị quan tâm hơn đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung giải quyết thực sự có hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đặc biệt, cần tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng minh bạch, sáng tạo, quyết liệt, cụ thể và sát đúng với tình hình thực tế hơn.

Đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng

Mặc dù triển khai muộn hơn so với các địa phương khác trong cả nước, song sau 2 năm triển khai, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), TP Hà Nội đã đạt được những dấu ấn tích cực. Việc công nhận, cấp sao cho hàng trăm sản phẩm đóng góp tích cực vào phát triển vùng nông thôn Thủ đô, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải thiện thu nhập cho người dân. Giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội xác định tiếp tục nỗ lực để có thêm nhiều sản phẩm OCOP mang thương hiệu và mang các sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Khơi thông “điểm nghẽn” đầu tư công

Tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngành giáo dục, khắc phục tình trạng giải ngân vốn đầu tư công quá chậm là 2 vấn đề trọng tâm được đại biểu tập trung bàn thảo, yêu cầu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ tại kỳ họp. Đại diện ngành chức năng đã giải trình, đề xuất nhiều giải pháp khắc phục. Trong đó, với vấn đề giải ngân vốn đầu tư công, HĐND tỉnh đề nghị tỉnh, sở, ngành, địa phương có kế hoạch cụ thể sau khi kế hoạch đầu tư công năm 2021 được HĐND tỉnh thông qua. Trong đó, ưu tiên đối với các dự án có mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội làm trọng tâm, không chọn các dự án dễ làm, khó bỏ.

Tăng cường giám sát thực hiện kết luận chất vấn, giải trình

Thảo luận tại hội nghị, một trong những nội dung được các đại biểu đặc biệt quan tâm là hoạt động chất vấn, giải trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND. Theo đó, để nâng cao hiệu quả hình thức giám sát quan trọng này, Thường trực HĐND các tỉnh nhấn mạnh cần tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị bằng nhiều hình thức; cùng với đó là quy định rõ các chế tài đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Nhiều kinh nghiệm hay, giải pháp cụ thể

Trong phần phát biểu đề dẫn hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trần Văn Túy đã nhấn mạnh đến việc tiếp tục duy trì đổi mới hình thức tổ chức hội nghị khu vực, đó là việc tổ chức buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của các Ban và Văn phòng HĐND (trước ngày diễn ra hội nghị). Qua đó, đã có nhiều kinh nghiệm hay, giải pháp cụ thể nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra, giám sát của các Ban HĐND; tham mưu, giúp việc của Văn phòng HĐND và kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Nổi bật vai trò, bản lĩnh và trí tuệ của đại biểu