Hoàn thiện quy định về đại biểu HĐND

Thực tế đã chứng minh, hiệu quả hoạt động HĐND mỗi cấp, mỗi địa phương phụ thuộc khá lớn vào chất lượng đại biểu, bởi mặc dù áp dụng chung các quy định về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn nhưng hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử lại có sự khác biệt. Trong quá trình thực hiện chủ trương, quy định mới về giảm số lượng đại biểu HĐND, cần nhận diện đầy đủ các bất cập để có những giải pháp cụ thể bảo đảm hiệu quả hoạt động HĐND và phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi đại biểu.

Làm rõ trách nhiệm để yêu cầu giải quyết dứt điểm

Theo kinh nghiệm của Thường trực HĐND tỉnh Kiên Giang, cần tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật về khiếu nại, tố cáo tại địa phương, tập trung vào các vụ việc cụ thể, khiếu kiện phức tạp kéo dài, đông người. Đối với các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng nhiều năm chưa được giải quyết, Thường trực HĐND tổ chức hội nghị với các cấp, các ngành liên quan làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trên cơ sở đó có kiến nghị để giải quyết dứt điểm. Cùng với đó, cần thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan hữu quan thực hiện nghiêm túc các quy định về tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Sớm đề xuất hỗ trợ sinh kế cho người dân

Thực hiện chính sách, pháp luật về hỗ trợ di dân, ổn định dân cư giai đoạn 2011 - 2012, huyện Hạ Lang, Cao Bằng đã hỗ trợ trực tiếp cho 18 hộ di dân ra biên giới với tổng kinh phí 540 triệu đồng; năm 2013, hỗ trợ trực tiếp cho 5 hộ di dân từ xóm Rúm Phục ra xóm Lũng Nàng, xã Đồng Loan.

Bài 1: Số vụ việc giám sát, yêu cầu xem xét chưa nhiều

Công tác tiếp công dân thời gian qua luôn được Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Phần lớn các vụ việc Thường trực HĐND tỉnh có công văn chuyển đơn, đôn đốc, yêu cầu, kiến nghị phúc tra đều được các cơ quan chức năng tiếp thu giải quyết và có thông tin phản hồi cụ thể. Tuy nhiên, công tác tiếp dân chủ yếu vẫn do Thường trực HĐND và lãnh đạo chuyên trách các Ban HĐND tỉnh thực hiện; số vụ việc Thường trực HĐND tỉnh tiếp, giám sát, có văn bản yêu cầu cơ quan chức năng xem xét, phúc tra không nhiều.

Sớm tháo gỡ vướng mắc về pháp lý

Tính pháp lý của văn bản do Tổ đại biểu HĐND ban hành, nếu chỉ dựa vào chữ ký của Tổ trưởng, Tổ phó không đủ “uy” trên thực tế, nhất là đối với các báo cáo kết quả giám sát. Về cơ chế tài chính phục vụ hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND, Điều 90 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND nêu rõ: “do ngân sách nhà nước bảo đảm”. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một văn bản nào hướng dẫn cụ thể bảo đảm như thế nào, dẫn đến cũng không có trong dự toán hoạt động hàng năm của HĐND cùng cấp… Những vướng mắc này cần sớm được quan tâm tháo gỡ để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ đại biểu HĐND, nhất là hoạt động giám sát.

Bài cuối: Hầu hết kiến nghị được thực hiện

Trước khi đoàn giám sát làm việc với UBND tỉnh, Tổ Thư ký tổng hợp, xem xét những vấn đề nổi lên qua thực tiễn giám sát và qua nghiên cứu các báo cáo đơn vị xây dựng báo cáo sơ bộ gửi thành viên đoàn làm cơ sở trao đổi, yêu cầu UBND tỉnh giải trình làm rõ. Đặc biệt, dự thảo báo cáo kết quả giám sát trước khi ký ban hành chính thức được gửi đến các đối tượng chịu sự giám sát, tạo điều kiện giải trình, cung cấp thêm thông tin… Cùng với việc tăng cường giám sát, theo dõi, đôn đốc thực hiện, hầu hết các kiến nghị qua khảo sát, giám sát của HĐND, Thường trực, các ban của HĐND tỉnh Bạc Liêu đã được UBND tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện.

Hiệu quả thiết thực

Từ những chỉ đạo sát sao của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị đối với việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của HĐND đã đem lại những hiệu quả thiết thực, nhất là việc tổ chức kỳ họp không giấy. Thời gian tới, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thiện phần mềm ứng dụng cho đại biểu cập nhật tài liệu nghiên cứu và tài liệu phục vụ kỳ họp; nâng cấp chuyên mục Đại biểu dân cử với cử tri để mở rộng tương tác giữa cử tri với đại biểu HĐND...

Đổi mới hoạt động HĐND theo hướng hiệu quả, vì dân

Với vị trí là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND các cấp thành phố Hà Nội đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng của HĐND theo đúng phương châm "Đổi mới - Dân chủ - Trách nhiệm - Hiệu quả - Vì dân”, qua đó khẳng định vị thế, vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị của Thủ đô.

Bài 1: Chia thành các tổ giám sát

Theo kinh nghiệm hoạt động thực tế của Thường trực HĐND tỉnh Bạc Liêu, đoàn giám sát nên chia thành 2 tổ khi tiến hành giám sát và khảo sát phục vụ giám sát tại các địa phương, đơn vị. Đối với Tổ giúp việc cũng vậy. Việc tổ chức chung đoàn chỉ tiến hành khi làm việc với UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn tham mưu trực tiếp nội dung giám sát. Việc chia thành 2 tổ sẽ tiết kiệm được thời gian; bảo đảm thành phần tham gia một buổi làm việc không quá đông, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia cùng có cơ hội phát biểu, thảo luận.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng TXCT huyện Tiên Yên

Chiều 30.9, ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đã có buổi TXCT tại huyện Tiên Yên trước Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV.