Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang lấy ý kiến dự án Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi)

Thống nhất 3 đề nghị xây dựng nghị quyết hỗ trợ lực lượng ngành công an

Bài cuối: Khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo

Cùng với chủ động từ sớm, từ xa, một vấn đề cần lưu ý nữa là việc báo cáo thẩm tra các chỉ tiêu, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội hàng năm hoặc 6 tháng của địa phương đều được các Ban của HĐND chuẩn bị và trình HĐND, dẫn đến phân tán, chồng chéo, làm cho đại biểu HĐND khó theo dõi. Thường trực HĐND nên học tập Quốc hội và các địa phương khác trong phân công Ban của HĐND chủ động thẩm tra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội theo hướng chỉ một ban chủ trì, lãnh đạo các ban khác tham gia tích cực.

Bài 1: Chủ động vào cuộc từ sớm

Mặc dù đã được rút kinh nghiệm qua nhiều kỳ họp, nhưng hầu như kỳ họp nào ở một số địa phương vẫn diễn ra tình trạng gửi chậm một số tài liệu thẩm tra theo quy định, ảnh hưởng đến chất lượng thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh cũng như ban hành nghị quyết của HĐND. Để không còn bị động trong thẩm tra, các Ban HĐND cần chủ động vào cuộc từ sớm, từ xa, nhất là làm việc ngay từ đầu với các cơ quan chủ trì xây dựng báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết như đổi mới trong hoạt động thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội thời gian qua.

Thống nhất 3 đề nghị xây dựng nghị quyết hỗ trợ lực lượng ngành công an

Sáng 7.10, dưới chủ trì của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Văn Chánh, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương đã tổ chức phiên họp thứ 3 xem xét, cho ý kiến đối với một số nội dung UBND tỉnh trình. Theo đó, Thường trực HĐND tỉnh thống nhất 3 đề nghị xây dựng nghị quyết về: (1) Chế độ, chính sách đối với Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương; (2) Chế độ, chính sách cho lực lượng công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương; (3) Chế độ, chính sách cho lực lượng 113 bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Vĩnh Phúc: Tháo gỡ khó khăn trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Ngày 7.10, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Trung Hải làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Bình Xuyên về việc thực hiện chính sách pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn.

Vĩnh Phúc: Ký kết quy chế phối hợp giữa Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Sáng 7.10, Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh; Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Văn Mạnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Quang Nguyên đồng chủ trì Hội nghị.

Bài cuối: Tạo không khí dân chủ, cầu thị

Bên cạnh những lưu ý trong chuẩn bị kịch bản cho phiên giải trình, giúp chủ tọa chủ động dẫn dắt, điều hành, bảo đảm thời gian và những mục tiêu đặt ra, quá trình điều hành phiên giải trình, rất cần sự linh hoạt, quyết đoán của chủ tọa, tạo không khí dân chủ, thẳng thắn, thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn để đạt hiệu quả phiên giải trình. Nhất là cần làm cho người giải trình không có tâm lý bị truy vấn mà là trao đổi để làm rõ vấn đề, rõ trách nhiệm, giải pháp để tạo không khí dân chủ, cầu thị.

Bài cuối: Trình Hội đồng nhân dân xem xét, cho ý kiến

Kể từ ngày 1.7.2020, việc cho ý kiến hệ số điều chỉnh giá đất không còn thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND cấp tỉnh. Tuy nhiên, lại không có văn bản nào xác định rõ việc cho ý kiến đó thuộc thẩm quyền của HĐND. UBND một số địa phương đã lựa chọn cách thức hài hòa các quy định của pháp luật thông qua việc trình HĐND xem xét, cho ý kiến làm cơ sở cho UBND cấp tỉnh ban hành.

Tăng cường đối thoại trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trao đổi với lãnh đạo quận Hoàng Mai tại buổi giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Thành ủy liên quan đến công tác quản lý đất đai trên địa bàn mới đây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh đề nghị, quận cần tăng cường đối thoại với Nhân dân để giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo liên quan.