Chú trọng lấy ý kiến phản biện xã hội

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Hà Nội năm 2021 và các năm tiếp theo mới đây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ phân công rõ nhiệm vụ, vai trò của từng cơ quan; chỉ đạo các cơ quan rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành nhằm tham mưu đồng nhất, kiện toàn những văn bản có nội dung còn chồng chéo. Đặc biệt, nhấn mạnh yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tích cực phối hợp để triển khai hiệu quả việc lấy ý kiến phản biện xã hội.

Giải quyết dứt điểm các kiến nghị

Để tiếp tục giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4, 5, 9, 10, 12 và 14, HĐND tỉnh Điện Biên yêu cầu UBND tỉnh: Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị trước, sau các kỳ họp trước đã xác định thời gian giải quyết trong năm 2020 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh nhưng đến nay chưa giải quyết xong; tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung giải quyết, tham mưu giải pháp cụ thể, giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp giải quyết đối với các kiến nghị liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp…

Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng

Đề xuất cơ chế hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng ngành nông nghiệp

Giai đoạn 2021-2025, Sở NN - PTNT tỉnh Quảng Nam đề xuất tiếp tục ban hành cơ chế hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu và thủy lợi nhỏ trên cơ sở khắc phục các hạn chế giai đoạn trước và bổ sung nội dung hỗ trợ đầu tư tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Dự kiến, đề án sẽ được trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp chuyên đề dự kiến tổ chức vào đầu quý I.2021.

Xem xét trách nhiệm kéo dài các dự án xử lý môi trường

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nhất là về lĩnh vực môi trường, Thường trực HĐND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương nghiên cứu, có giải pháp khắc phục tình trạng lập thủ tục và triển khai đầu tư các dự án xử lý môi trường kéo dài, phải điều chỉnh nhiều lần; xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra sai sót, làm kéo dài dự án. Thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tổ chức thu gom, xử lý rác thải tại các địa bàn nông thôn, hoặc hướng dẫn người dân xử lý đúng quy trình.

Bài cuối: Thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo của UBND tỉnh Bắc Kạn cũng thẳng thắn nhìn nhận: Một số chủ rừng sử dụng rừng không đúng quy định, dẫn đến tình trạng phát phá rừng trái pháp luật vẫn còn xảy ra ở một số huyện, thành phố. Hiệu quả trồng rừng chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng về điều kiện đất đai, nguồn nhân lực tại chỗ. Vẫn còn một số đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, được giao đất, thuê đất lâm nghiệp để trồng rừng song chưa trồng rừng.

Giải quyết dứt điểm các kiến nghị kéo dài

Giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa X, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành tập trung rà soát, có lộ trình giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị kéo dài, cử tri kiến nghị nhiều lần. Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương phát huy trách nhiệm, phối hợp đồng bộ với các cơ quan hữu quan trong trả lời, giải quyết kiến nghị bảo đảm chất lượng, thời gian theo yêu cầu, nhất là các nội dung kiến nghị nhiều lần.

Phân công cơ quan chịu trách nhiệm chính giải quyết

Mặc dù có trên 80% ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết xong, tuy nhiên cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa IX, bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết những nội dung tồn đọng, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh: khi tiếp nhận các kiến nghị có nội dung lớn, cần sự phối hợp của nhiều sở ngành, lĩnh vực, UBND tỉnh cần phân công cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính giải quyết; đồng thời, nghiên cứu ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do HĐND tỉnh chuyển đến.

Bài 1: Nâng cao chất lượng rừng trồng

Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 18.7.2017 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về tăng cường hiệu quả thực hiện chính sách phát triển rừng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh cho biết: Công tác tuyên truyền tiếp tục được tăng cường nhằm nâng cao nhận thức của người dân và cấp ủy chính quyền địa phương các cấp trong bảo vệ rừng; tình trạng sản xuất giống tràn lan, thiếu kiểm soát đã dần được khắc phục, tỷ lệ giống kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ được hạn chế... góp phần nâng cao chất lượng rừng trồng.

Không tư duy nhiệm kỳ

Kỳ họp cuối năm 2020 của HĐND các cấp vừa qua - kỳ họp thường lệ cuối nhiệm kỳ nhưng không khí nghị trường vẫn sôi động, hấp dẫn cuốn hút cử tri và Nhân dân. Nhiều tờ trình, báo cáo, dự thảo nghị quyết được trình bày tại kỳ họp. Đại biểu HĐND đã dày dặn kinh nghiệm, hoạt động nhiều năm đủ điều kiện để xem xét, đánh giá toàn diện, chính xác tình hình và quyết định thông qua những nghị quyết sát đúng.

Bài cuối: Phân biệt rõ ràng để định hướng hoàn thiện pháp luật

Trong khi đang lúng túng về tổ chức kỳ họp cuối nhiệm kỳ xuất phát từ nhu cầu của HĐND các cấp thì hoạt động tổng kết nhiệm kỳ của HĐND theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hiện cũng gây nhầm lẫn trong cách hiểu về hai hình thức tổng kết. Phân tích về hai hình thức hoạt động tổng kết cho thấy, cần có sự phân biệt rõ ràng, trên cơ sở đó định hướng hoàn thiện pháp luật để các địa phương có căn cứ thực hiện.