Đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm

Qua 12 lần đánh giá, Tổ tư vấn đã đánh giá được tổng số 419 sản phẩm, đề xuất Hội đồng OCOP thành phố đánh giá, phân hạng đợt II.2020 với tổng số 424 sản phẩm. Tại Hội nghị đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đợt II.2020 mới đây của thành phố, Phó Chánh Thường trực Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thành phố Nguyễn Văn Chí cho biết: Các sản phẩm gửi về tham gia đánh giá, phân hạng đa dạng về chủng loại, mang những nét đặc trưng, thế mạnh của từng địa phương; đều đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng sản phẩm hàng hóa theo quy định.

Bài 1: Cơ bản đáp ứng yêu cầu của cử tri

Giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri; đơn, thư công dân trước và sau Kỳ họp thứ 15, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng ghi nhận: Mặc dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, song UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri, đơn, thư của công dân; nội dung trả lời đã đi vào trọng tâm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của cử tri...

Kiên quyết xử lý dự án kéo dài do chủ đầu tư

Rà soát, có phương án cân đối vốn sửa chữa, mở rộng phù hợp ĐT.826C ngay trong năm 2021; xử lý trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết chuyển vốn sang địa phương, đơn vị có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tốt hơn và đang có nhu cầu; tập trung chỉ đạo rà soát, kiên quyết xử lý dự án kéo dài do nguyên nhân chủ quan từ chủ đầu tư, bảo đảm các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân về đất đai… Đó là những nội dung được nhấn mạnh trong Nghị quyết Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Long An Khóa IX.

Thúc đẩy chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

Từ sau hội nghị Trung ương 6 Khóa XII, việc thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức các cơ quan trong hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện quyết liệt. Đóng góp chung vào tiến trình đó, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành các quyết sách thúc đẩy thực hiện một cách thực chất và hiệu quả.

Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, yếu kém

Đánh giá cao kết quả quận đã đạt được trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020, nhiều đại biểu dự kỳ họp nhìn nhận: Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 sẽ còn tiếp tục tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021 đối với quận Hà Đông sẽ rất nặng nề. Trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả và tồn tại, yếu kém, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra trong năm đầu tiên của giai đoạn phát triển mới 2021 - 2025.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh giảm nghèo bền vững

Là huyện vùng cao, biên giới phía Tây Bắc của tỉnh Lào Cai, Bát Xát thuộc một trong 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

Giải quyết dứt điểm các kiến nghị

Để tiếp tục giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4, 5, 9, 10, 12 và 14, HĐND tỉnh Điện Biên yêu cầu UBND tỉnh: Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị trước, sau các kỳ họp trước đã xác định thời gian giải quyết trong năm 2020 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh nhưng đến nay chưa giải quyết xong; tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung giải quyết, tham mưu giải pháp cụ thể, giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp giải quyết đối với các kiến nghị liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp…

Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng

Đề xuất cơ chế hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng ngành nông nghiệp

Giai đoạn 2021-2025, Sở NN - PTNT tỉnh Quảng Nam đề xuất tiếp tục ban hành cơ chế hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu và thủy lợi nhỏ trên cơ sở khắc phục các hạn chế giai đoạn trước và bổ sung nội dung hỗ trợ đầu tư tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Dự kiến, đề án sẽ được trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp chuyên đề dự kiến tổ chức vào đầu quý I.2021.

Xem xét trách nhiệm kéo dài các dự án xử lý môi trường

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nhất là về lĩnh vực môi trường, Thường trực HĐND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương nghiên cứu, có giải pháp khắc phục tình trạng lập thủ tục và triển khai đầu tư các dự án xử lý môi trường kéo dài, phải điều chỉnh nhiều lần; xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra sai sót, làm kéo dài dự án. Thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tổ chức thu gom, xử lý rác thải tại các địa bàn nông thôn, hoặc hướng dẫn người dân xử lý đúng quy trình.

Bài cuối: Thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo của UBND tỉnh Bắc Kạn cũng thẳng thắn nhìn nhận: Một số chủ rừng sử dụng rừng không đúng quy định, dẫn đến tình trạng phát phá rừng trái pháp luật vẫn còn xảy ra ở một số huyện, thành phố. Hiệu quả trồng rừng chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng về điều kiện đất đai, nguồn nhân lực tại chỗ. Vẫn còn một số đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, được giao đất, thuê đất lâm nghiệp để trồng rừng song chưa trồng rừng.