Lựa chọn những đại biểu có năng lực, uy tín

Từ những kết quả đạt được và hạn chế trong hoạt động của HĐND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ này cho thấy, yêu cầu quan trọng đặt ra là cần định hướng lãnh đạo cuộc bầu cử để lựa chọn được những đại biểu có trình độ, năng lực, tâm huyết, uy tín thực hiện nhiệm vụ; bố trí đại biểu đủ về số lượng gắn với chất lượng đại biểu HĐND chuyên trách, bảo đảm tính kế thừa, có kinh nghiệm, năng lực hoạt động thực tiễn, nhiệt tình, tâm huyết và không ngại va chạm.

Tuyên truyền sâu rộng

Cuộc bầu cử ĐBQH Khoá XV và Đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị to lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước. Nhằm chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử, công tác thông tin, tuyên truyền đã và đang được Cà Mau tích cực triển khai thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Qua đó, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để cuộc bầu cử đạt kết quả cao.

Rà soát cử tri thống nhất, chính xác

Theo đại diện Ủy ban Bầu cử huyện Ðầm Dơi, Cà Mau, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử huyện bước đầu được đánh giá tích cực, đúng quy trình và bảo đảm tiến độ. Tuy nhiên, để công tác bầu cử được chính xác, huyện đã và đang đẩy mạnh việc rà soát số lượng cử tri đi làm ăn xa, trong đó xác định số lượng cử tri về địa phương bỏ phiếu, số lượng cử tri không về địa phương bỏ phiếu để lập và niêm yết danh sách cử tri tham gia bỏ phiếu.

Bảo đảm an ninh, an toàn cho bầu cử

Những câu hỏi cần suy ngẫm, trả lời

Để Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 phát huy hiệu lực lâu dài và thống nhất, không ngừng nâng cao vai trò cơ quan dân cử, sau tổng kết nhiệm kỳ, cần tiếp tục nghiên cứu, đúc kết những vấn đề giúp cho HĐND nhiệm kỳ sau hoạt động hiệu quả hơn. Trong đó, có những câu hỏi cần suy ngẫm, trả lời như: Mô hình tổ chức, hoạt động của HĐND đã đi vào thực tiễn mức độ nào; vì sao càng về cuối nhiệm kỳ, có tình trạng nhiều đại biểu chuyên trách đều chuyển công tác hoặc có nguyện vọng xin chuyển; những tri thức nào từ thực tiễn trở thành tri thức khoa học và tri thức kinh nghiệm chung…?

Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2021

Giám sát vấn đề có tác động lớn

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban Dân tộc HĐND các cấp tỉnh Gia Lai đã chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát từ khâu lựa chọn nội dung, lĩnh vực đến hình thức, cách thức giám sát. Qua đó, không ít khó khăn, vướng mắc liên quan được các ngành và địa phương kịp thời tháo gỡ, góp phần thực hiện hiệu quả các chính sách dân tộc.

Nhận định khách quan, phản biện cao

Không chỉ chú trọng khảo sát thực tế trước khi làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát, phương thức khảo sát của các Ban HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 luôn được đổi mới, phù hợp với từng nội dung. Kết quả khảo sát được báo cáo tại cuộc họp giám sát với những hình ảnh minh họa được ghi nhận từ thực tế để đoàn giám sát và đơn vị chịu sự giám sát cùng phân tích, làm rõ. Qua đó, giúp cho đoàn giám sát có những đánh giá, nhận định khách quan, sát thực tiễn, có tính phản biện cao.

Những dấu ấn tích cực

HĐND tỉnh Gia Lai Khóa XI đang dần khép lại nhiệm kỳ 2016 - 2021 với nhiều dấu ấn. Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, HĐND tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống người dân.

Tiếp tục gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan dân cử

Nhân dịp được Quốc hội tin tưởng giao giữ những trọng trách mới, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, tân Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu NGUYỄN THỊ THANH chia sẻ về những thuận lợi có tính nền tảng cần kế thừa, phát huy trong nhiệm kỳ tới; về những công việc Ban Công tác đại biểu đang nỗ lực thực hiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra dân chủ, an toàn, tiết kiệm đúng pháp luật, thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân. Đồng thời, nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì và tăng cường sự gắn kết chặt chẽ giữa các cơ quan trong hệ thống dân cử.

Bài cuối: Làn gió mới cho kinh tế vùng nông thôn

Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang Khóa XVII được kỳ vọng như “cú hích” thúc đẩy phát triển vùng kinh tế nông thôn, từng bước làm thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống cho bà con và đã nhận được sự hưởng ứng rất lớn từ người dân. Đến nay, 321 hộ đã thực hiện thành công cải tạo vườn tạp.