Thường xuyên kiểm tra xử lý nước thải tại khu công nghiệp

Tiếp tục giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, Thường trực HĐND tỉnh Sóc Trăng Khóa X đã có nhiều kiến nghị UBND tỉnh đối với công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, có việc chỉ đạo các ngành, địa phương thường xuyên kiểm tra hoạt động xử lý nước thải tại khu công nghiệp để kịp thời xử lý, khắc phục; xem xét, cho chủ trương về giá xử lý nước thải, tạo điều kiện để doanh nghiệp tái đầu tư nâng công suất hoặc tiếp tục kêu gọi đầu tư thêm nhà máy xử lý nước thải.

Để hoạt động của HĐND có hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ

HĐND tỉnh Sơn La Khóa XV vừa tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, tập trung bầu các chức danh thuộc thẩm quyền và quyết định một số nội dung quan trọng khác.