Chú trọng lấy ý kiến phản biện xã hội

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Hà Nội năm 2021 và các năm tiếp theo mới đây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ phân công rõ nhiệm vụ, vai trò của từng cơ quan; chỉ đạo các cơ quan rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành nhằm tham mưu đồng nhất, kiện toàn những văn bản có nội dung còn chồng chéo. Đặc biệt, nhấn mạnh yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tích cực phối hợp để triển khai hiệu quả việc lấy ý kiến phản biện xã hội.

Yêu cầu cụ thể thời gian hoàn thành

Bên cạnh ghi nhận các giải pháp, cam kết do UBND tỉnh và lãnh đạo các cơ quan chuyên môn đã đề ra tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Bến Tre Khóa IX đã đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các giải pháp đã cam kết với HĐND tỉnh và cử tri; trong đó, nhiều nội dung đã có yêu cầu cụ thể thời gian hoàn thành...

Sớm giải quyết tình trạng thiếu nước vào mùa khô

Để sớm giải quyết những vấn đề “nóng” được đặt ra trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh Bình Thuận Khóa X đã ban hành nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn, yêu cầu UBND tỉnh và thủ trưởng các cơ quan chuyên môn chỉ đạo, tập trung thực hiện những giải pháp khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Nhất là với những vấn đề dân sinh bức thiết như giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho Nhân dân vào mùa khô; khắc phục ô nhiễm môi trường từ các trang trại chăn nuôi.

Bài cuối: Đồng hành, hỗ trợ, chung tay tháo gỡ

​​​​​​​Bên cạnh phát huy vai trò của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu, qua giám sát, Thường trực HĐND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND thành phố tập trung chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, đơn, thư tồn đọng, kéo dài; đồng hành, hỗ trợ, chung tay tháo gỡ khó khăn, vướng mắc… Nêu cao trách nhiệm kỷ cương hành chính; tăng cường sự phối hợp và ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giải quyết kiến nghị cử tri, đơn, thư của công dân.

Triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật

Cơ sở pháp lý triển khai những nội dung hậu chất vấn

Tiếp tục thực hiện Chương trình kích cầu du lịch nội địa, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quảng bá, xúc tiến du lịch; tập trung lực lượng, phương tiện đấu tranh, triệt xóa các băng nhóm tội phạm; tăng cường kiểm tra, quản lý, giám sát hoạt động internet; đánh giá cụ thể việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, rà soát, tăng cường thanh, kiểm tra các điểm trung chuyển chất thải và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm… Là những nội dung HĐND tỉnh Đồng Nai Khóa IX nhấn mạnh trong Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18. Nghị quyết là cơ sở pháp lý tăng cường trách nhiệm của UBND và các ngành hữu quan trong thực hiện những nội dung được đặt ra.

Bài 1: Cơ bản đáp ứng yêu cầu của cử tri

Giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri; đơn, thư công dân trước và sau Kỳ họp thứ 15, Thường trực HĐND thành phố Đà Nẵng ghi nhận: Mặc dù phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thử thách, song UBND thành phố đã kịp thời chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri, đơn, thư của công dân; nội dung trả lời đã đi vào trọng tâm, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của cử tri...

Kiên quyết xử lý dự án kéo dài do chủ đầu tư

Rà soát, có phương án cân đối vốn sửa chữa, mở rộng phù hợp ĐT.826C ngay trong năm 2021; xử lý trách nhiệm người đứng đầu, kiên quyết chuyển vốn sang địa phương, đơn vị có tiến độ giải ngân vốn đầu tư công tốt hơn và đang có nhu cầu; tập trung chỉ đạo rà soát, kiên quyết xử lý dự án kéo dài do nguyên nhân chủ quan từ chủ đầu tư, bảo đảm các quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân về đất đai… Đó là những nội dung được nhấn mạnh trong Nghị quyết Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Long An Khóa IX.

Thúc đẩy chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

Từ sau hội nghị Trung ương 6 Khóa XII, việc thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức các cơ quan trong hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện quyết liệt. Đóng góp chung vào tiến trình đó, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành các quyết sách thúc đẩy thực hiện một cách thực chất và hiệu quả.

Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, yếu kém

Đánh giá cao kết quả quận đã đạt được trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020, nhiều đại biểu dự kỳ họp nhìn nhận: Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 sẽ còn tiếp tục tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021 đối với quận Hà Đông sẽ rất nặng nề. Trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả và tồn tại, yếu kém, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra trong năm đầu tiên của giai đoạn phát triển mới 2021 - 2025.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh giảm nghèo bền vững

Là huyện vùng cao, biên giới phía Tây Bắc của tỉnh Lào Cai, Bát Xát thuộc một trong 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.