Nhiều quyết sách thúc đẩy phát triển, bảo đảm an sinh

Mặc dù thời lượng tổ chức phải cắt giảm 1 ngày so với dự kiến nhưng kỳ họp thường lệ đầu tiên của HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa X đã thành công với việc ban hành 19 nghị quyết trên cơ sở xem xét 36 tờ trình, báo cáo của UBND, các cơ quan liên quan. Đáng lưu ý, những quyết sách, cơ chế đặc thù được đề xuất và ban hành căn cứ vào tình hình thực tiễn nhằm định hướng, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.

Tin tưởng và kỳ vọng

Với đặc thù có đông đảo cử tri là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), để bảo đảm được số lượng cử tri đi bỏ phiếu và nâng cao nhận thức của cử tri về tầm quan trọng của lá phiếu tín nhiệm, công tác tuyên truyền đóng vai trò rất quan trọng. Thông qua đó, đã giúp các tầng lớp Nhân dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và trách nhiệm của mình trong ngày hội non sông.

Bài 1: Tăng cường các phiên chất vấn, giải trình

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 ghi nhận nhiều dấu ấn trong hoạt động của HĐND tỉnh Hà Tĩnh đối với việc thực hiện chức năng quyết định và giám sát. Nhất là các giải pháp đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát như thống nhất ban hành nghị quyết về kết quả một số cuộc giám sát; tổ chức các phiên họp của Thường trực HĐND có nội dung chất vấn và giải trình để tiếp tục đôn đốc, theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Xác định rõ trách nhiệm từng cấp, từng ngành

Liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tích, đuối nước thương tâm và tình trạng xâm hại trẻ em diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh Nghệ An thời gian qua đã dấy lên tâm lý bất an trong Nhân dân. Hàng loạt giải pháp đồng bộ đã được đề ra, trong đó, UBND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và giao nhiệm vụ cụ thể phải quyết liệt vào cuộc.

Lựa chọn đại biểu chuyên trách đủ tâm, xứng tầm

Qua kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử đại biểu HĐND, sắp tới cần quan tâm tăng cường Thường trực HĐND chuyên trách làm nền tảng cho mọi hoạt động của HĐND; nghiên cứu bố trí thêm các Trưởng ban của HĐND chuyên trách, đồng thời ở cấp tỉnh chỉ sắp xếp một Phó Trưởng ban chuyên trách. Chú ý hơn ở cấp huyện cần bố trí Trưởng ban của HĐND chuyên trách… Cùng với đó, cần khách quan lựa chọn, bầu cử Thường trực HĐND - những đại biểu chuyên trách đủ tâm, xứng tầm làm “nòng cốt” hoạt động của HĐND trong cả nhiệm kỳ.

Bảo đảm 100% đại biểu được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công với tỷ lệ cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu rất cao, bầu chọn ra những đại biểu ưu tú vào cơ quan quyền lực nhà nước ở Trung ương và địa phương. Để bảo đảm những người trúng cử có đủ kỹ năng và phương pháp hoạt động, trên cơ sở thống nhất ý kiến với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tinh thần chung, bảo đảm 100% đại biểu được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động.

Thành công trọn vẹn

Diễn ra sau thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành công trọn vẹn của cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn càng củng cố thêm niềm tin của cử tri và Nhân dân về một nhiệm kỳ mới với nhiều đột phá. Tin rằng, mỗi đại biểu được tín nhiệm trong cuộc "sát hạch" này sẽ phát huy trách nhiệm trước dân, trước Đảng; thực hiện tốt chương trình hành động đã hứa trước cử tri khi đi vận động bầu cử.

Gửi trọn niềm tin

Cùng với cả nước, Quảng Ninh đã hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép”, vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh, vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử với dấu ấn rõ nét của truyền thống “kỷ luật và đồng tâm”. Trong ngày hội non sông, triệu trái tim như một, tất cả đều cẩn thận lựa chọn cho mình những đại biểu có đức, có tài, gửi gắm trọn vẹn niềm tin qua từng lá phiếu tín nhiệm.

Dấu ấn sáng tạo, đổi mới

Trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức cho cuộc bầu cử, một lần nữa tinh thần sáng tạo, chủ động của Quảng Ninh tiếp tục ghi dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Những đóng góp thầm lặng và trách nhiệm

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thành công tốt đẹp là nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân, đặc biệt trong đó phải kể đến đội ngũ phục vụ và các lực lượng bảo vệ an ninh - trật tự. Với sự tận tâm, trách nhiệm, trong suốt nhiều tháng qua, họ thầm lặng làm việc vì sự thành công ngày bầu cử.

Bảo đảm số lượng, chất lượng đại biểu chuyên trách

Nhìn lại nhiệm kỳ hoạt động của HĐND tỉnh Bình Phước cho thấy, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy là vấn đề có tính nguyên tắc, yếu tố quan trọng quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND. Cùng với đó, cần giải quyết hài hòa, hợp lý mối quan hệ giữa cơ cấu và chất lượng đại biểu, lựa chọn những đại biểu có trình độ, năng lực, tâm huyết, có uy tín thực hiện nhiệm vụ; chú trọng kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, tiếp tục duy trì đủ số lượng, chất lượng đại biểu chuyên trách làm “nòng cốt” thúc đẩy hoạt động của HĐND.