Nhiều quyết sách thúc đẩy phát triển, bảo đảm an sinh

Mặc dù thời lượng tổ chức phải cắt giảm 1 ngày so với dự kiến nhưng kỳ họp thường lệ đầu tiên của HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa X đã thành công với việc ban hành 19 nghị quyết trên cơ sở xem xét 36 tờ trình, báo cáo của UBND, các cơ quan liên quan. Đáng lưu ý, những quyết sách, cơ chế đặc thù được đề xuất và ban hành căn cứ vào tình hình thực tiễn nhằm định hướng, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.

Vướng mắc và thiếu đồng bộ

Từ ngày 1.7.2019 - thời điểm Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14.5.2019 của Bộ Nội vụ có hiệu lực thi hành, các lao động hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP sẽ không áp dụng thang, bảng lương quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP mà chuyển sang thực hiện ký hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP. Quá trình triển khai quy định này trên thực tế đã gặp không ít vướng mắc bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.

Đa dạng hình thức tuyên truyền bầu cử

Sáng 7.6, Tiểu ban Tuyên truyền - Vận động bầu cử tỉnh đã tổ chức họp các thành viên để chuẩn bị tổng kết công tác tuyên truyền - vận động bầu cử.

Quý trọng, sẻ chia và thấu hiểu Nhân dân

Thả mình giữa tuyến phố ấm áp của “cụ nghị về hưu” và cử tri tổ dân phố 7, tôi vỡ ra rất nhiều điều. Làm đại biểu dân cử có thể sẽ vấp phải những khó khăn trong quá trình hoạt động nhưng chỉ cần biết quý trọng Nhân dân, biết sẻ chia và thấu hiểu; đồng thời, biết thay đổi theo hướng tích cực và tìm ra cách làm phù hợp thì mọi thứ sẽ ngọt ngào và trọn vẹn.

Để chính sách sát hợp hơn với thực tiễn

Qua 5 năm triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị về chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù đã góp phần quan trọng phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh, huy động lồng ghép nhiều nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng thủy lợi, nhất là thủy lợi nội đồng.

Đổi mới và trách nhiệm

Với việc lựa chọn nội dung đúng trọng tâm, trọng điểm, cùng với nhiều đổi mới, linh hoạt trong cách thức tổ chức để phát huy dân chủ và trí tuệ của đại biểu, các phiên họp của Thường trực HĐND nhiệm kỳ 2016 - 2021 không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát mà còn làm rõ trách nhiệm, chỉ ra nhiều giải pháp quan trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh chú trọng những nội dung cấp thiết, nổi cộm, kinh nghiệm cho thấy, kết luận của Chủ tọa cần xác định trách nhiệm cụ thể của từng đối tượng, yêu cầu khung thời hạn hoàn thành đối với từng nội dung công việc.

Đột phá từ ứng dụng công nghệ cao, phát triển kinh tế hợp tác

Để đạt được những mục tiêu cao hơn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều đề nghị UBND tỉnh rà soát, nghiên cứu trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết mới về cơ chế, chính sách xây dựng NTM với 3 cơ chế trọng tâm là đầu tư, hỗ trợ và khuyến khích. Bên cạnh tăng cường huy động các nguồn lực, thực hiện tốt công tác quy hoạch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh việc tổ chức lại sản xuất với đột phá là ứng dụng công nghệ cao, đẩy mạnh phát triển kinh tế hợp tác; chuyển đổi nhận thức từ làm phong trào sang là nhiệm vụ chính của ngành, địa phương để có sự tập trung thực hiện thường xuyên, liên tục, bền vững hơn.

Quyết liệt, gắn rõ trách nhiệm trong phòng, chống dịch

Thành công, an toàn, đúng quy định

Cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã diễn ra thành công tốt đẹp. Con số 99,41% cử tri đi bỏ phiếu là minh chứng cho ý thức chính trị, trách nhiệm cao, niềm vinh dự và tự hào về quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Cử tri đã cân nhắc, lựa chọn những người thực sự xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tham gia vào Quốc hội, HĐND các cấp.

Gửi trọn niềm tin vào lá phiếu tín nhiệm

Có thể thấy, cuộc bầu cử đã để lại những ấn tượng đặc biệt trong lòng mỗi người dân Vĩnh Phúc. Hòa vào ngày hội toàn dân, mọi cử tri đều chung một niềm tin những đại biểu được lựa chọn sẽ dành toàn bộ tri thức, tâm huyết của mình phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân, xứng đáng với lòng tin, sự kỳ vọng của cử tri đã trao gửi.

Sức lan tỏa từ công tác tuyên truyền

Cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống xã hội của đất nước, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc. Vì vậy, ngay từ khi bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc bầu cử, tỉnh đã xác định tuyên truyền phải đi trước một bước với hình thức phong phú, đa dạng, lan tỏa rộng rãi thông điệp, ý nghĩa của cuộc bầu cử. Đây là yếu tố quan trọng góp phần làm nên ngày hội non sông diễn ra thành công, an toàn vừa qua…