Xây dựng cơ chế, chính sách để Thanh Oai phát triển nhanh, bền vững

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa các ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố (Đơn vị bầu cử số 14) với cử tri để vận động bầu cử. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 21 điểm cầu tại các địa phương trong huyện.

Lập danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh

Phú Thọ hiệp thương lần thứ hai về danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh

Ngày 17.3, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Huyện Đầm Hà, Quảng Ninh: 60 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đầm Hà, Quảng Ninh vừa hoàn thành Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Ninh hiệp thương lần thứ hai bầu cử ĐBQH Khóa XV và HĐND tỉnh Khóa XIV

Ngày 17.3, tại TP Hạ Long, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận danh sách sơ bộ người ứng cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hướng về cơ sở

Nhiệm kỳ 2016 - 2021, hoạt động của HĐND tỉnh Hà Giang đã đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, hiệu lực không ngừng được nâng lên. Đó là việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là trong tổ chức kỳ họp HĐND không giấy đã thể hiện sự đổi mới mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, tiết kiệm, hiệu quả. Đặc biệt, hàng loạt các nghị quyết, chính sách HĐND tỉnh ban hành đều hướng về cơ sở, được Nhân dân đồng tình; hoạt động giám sát đa dạng, nhiều đổi mới, đem lại hiệu quả thiết thực…

Thể hiện đúng ý nguyện của Nhân dân

Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao dân trí, tạo điều kiện “chính danh” cho ứng cử viên, một yêu cầu quan trọng hiện nay là các hội nghị hiệp thương tiếp theo cần được bảo đảm thể hiện đúng ý nguyện của Nhân dân. Muốn vậy, cùng với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên, cần mở rộng thành phần tham dự và cơ chế giám sát đối với các hội nghị hiệp thương; thông tin hiệp thương phải được bàn bạc, thống nhất trong BCH các tổ chức này trước khi người đại diện tham dự hội nghị và biểu quyết.

Dấu ấn một nhiệm kỳ

HĐND quận Cầu Giấy Khóa V vừa tổ chức trọng thể Kỳ họp thứ 18 tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021 với nhiều dấu ấn thành công. Bám sát các chủ trương, nghị quyết của Thành ủy Hà Nội và Quận ủy Cầu Giấy, HĐND quận đã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, đóng góp quan trọng vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng của cử tri và Nhân dân trên địa bàn.

Lựa chọn người thực sự xứng đáng

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của đại biểu và cơ quan dân cử trước hết phải lấy tiêu chuẩn chất lượng đại biểu lên hàng đầu, sau đó mới là cơ cấu thành phần. Cùng với đó, cử tri cần phát huy trách nhiệm của mình xem xét, đánh giá trình độ, tư cách các ứng cử viên để sáng suốt lựa chọn người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Vị trí, vai trò và uy tín của HĐND ngày càng được nâng lên

HĐND các quận Tây Hồ, Ba Đình tổng kết nhiệm kỳ