Chú trọng lấy ý kiến phản biện xã hội

Tại Hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố Hà Nội năm 2021 và các năm tiếp theo mới đây, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ phân công rõ nhiệm vụ, vai trò của từng cơ quan; chỉ đạo các cơ quan rà soát tổng thể các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành nhằm tham mưu đồng nhất, kiện toàn những văn bản có nội dung còn chồng chéo. Đặc biệt, nhấn mạnh yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tích cực phối hợp để triển khai hiệu quả việc lấy ý kiến phản biện xã hội.

Bài 1: Mở rộng quy mô, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến

​​​​​​​Kết quả giám sát việc thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018-2020 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, sau gần 2 năm thực hiện, các sản phẩm chủ lực của tỉnh đã được phát triển thêm về chất lượng, mẫu mã, hệ thống nhận diện thương hiệu... doanh số bán hàng tăng hơn so với trước. Các chủ thể đã mạnh dạn mở rộng quy mô, đầu tư máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản xuất tiên tiến để từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm; tổ chức đăng ký thương hiệu, đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại sản phẩm...

Dứt điểm những kiến nghị trong khả năng

UBND tỉnh cần chỉ đạo tiếp tục rà soát, có kế hoạch, biện pháp và lộ trình giải quyết cụ thể 31 kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh đang, sẽ giải quyết, trong đó tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề không hoặc ít liên quan đến kinh phí, những nội dung cử tri bức xúc, kéo dài trong khả năng; rà soát, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong tiếp thu, giải quyết hoặc tham mưu giải quyết những kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri mà sở, ngành, địa phương có khả năng giải quyết… Đó là những nội dung được nhấn mạnh trong Nghị quyết Về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 9 và trước Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Bình Thuận.

Làm tốt những vấn đề then chốt trong giải phóng mặt bằng

Giải quyết dứt điểm tồn đọng

Mặc dù 100% kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh chỉ đạo tiếp thu, giải quyết kịp thời, trong đó, trên 40% kiến nghị đã được giải quyết song việc triển khai của một số sở, ngành, địa phương còn chậm; một số nội dung trả lời chưa cụ thể, không đề ra thời gian, lộ trình giải quyết. Giám sát nội dung này, Thường trực HĐND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh việc UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh việc giải quyết, nhất là những nội dung đã được phản ánh nhiều lần.

Phát triển tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

Trong năm qua, công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn Thủ đô đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ với nhiều tổ chức Đảng được thành lập, vượt mục tiêu mà Thành ủy đề ra.

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng HĐND các cấp

Trong năm 2020, Đảng đoàn HĐND đã lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của HĐND các cấp theo hướng khoa học, dân chủ, trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả. Qua đó phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, khẳng định vị thế quan trọng của HĐND trong hệ thống chính trị Thủ đô.

Chọn vấn đề dân sinh bức xúc để giám sát

Thời gian qua, HĐND các cấp thị xã Sơn Tây đã chọn những chuyên đề được cử tri quan tâm, những vấn đề mới đang đặt ra đối với sự phát triển của thị xã để giám sát, khảo sát. Đây chính là kênh thông tin quan trọng giúp lãnh đạo thị xã tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri từ cơ sở

Thời gian qua, hoạt động tiếp xúc cử tri của HĐND các cấp thành phố Hà Nội có nhiều đổi mới theo hướng hiệu quả, thiết thực. Qua các buổi tiếp xúc, nhiều vấn đề dân sinh, kiến nghị của cử tri được giải quyết thấu đáo, triệt để, được cử tri ghi nhận và đánh giá cao.

Quyết liệt giải quyết các kiến nghị ảnh hưởng trực tiếp đến người dân

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 16, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh yêu cầu rà soát, tập trung giải quyết các kiến nghị ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân như: Bàn giao một phần diện tích đất rừng cho các địa phương quản lý; ô nhiễm môi trường; nguồn cấp nước sạch; sửa chữa, nâng cấp hệ thống giao thông. Cùng với đó, UBND tỉnh nghiên cứu, sớm ban hành quy định về việc giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; những kiến nghị liên quan đến nhiều ngành, địa phương và nhiều lĩnh vực.

Đối thoại để giảm thiểu các vấn đề tồn đọng

Giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa XVII, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình nhấn mạnh yêu cầu: Tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng giải trình tốt nhất, nhiều nhất các ý kiến, kiến nghị ngay tại buổi tiếp xúc; UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện đối thoại giữa các cơ quan chức năng với cử tri để giảm thiểu các vấn đề tồn đọng; phân công cán bộ tham gia TXCT tại các điểm, địa bàn để tiếp thu, giải trình các ý kiến ngay tại buổi tiếp xúc.