Bài cuối: Đặc biệt quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh

Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn đốc giải quyết 21 kiến nghị cử tri được tập trung chỉ đạo giải quyết, đã giải quyết một phần, có nhiều nội dung khó, liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm của nhiều sở, ngành, địa phương. Đối với việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình, dự án cấp thiết mặc dù nhiều vấn đề khó, đòi hỏi nguồn lực lớn tuy nhiên cũng cần xem xét, sắp xếp thứ tự ưu tiên để có lộ trình xử lý. Trong đó, đặc biệt quan tâm giải quyết các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của Nhân dân…

Triển khai linh hoạt, phối hợp chặt chẽ

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022, các Ban của HĐND tỉnh Bắc Ninh đã đưa ra nhiều ý kiến, nêu bật kết quả đạt được, bàn về các giải pháp khắc phục những bất cập, nhằm nâng cao hoạt động trong thời gian tới.

Chất lượng hoạt động của đại biểu đóng vai trò quan trọng

Nâng cao chất lượng hoạt động của đại biểu HĐND là nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Đây vừa là yêu cầu đặt ra từ thực tiễn hoạt động của HĐND vừa là đòi hỏi của cử tri, Nhân dân đối với đại biểu đại diện cho mình. Trong đó, công tác tiếp công dân của đại biểu là hoạt động có vai trò, ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tiên phong áp dụng phần mềm đánh giá, phân hạng sản phẩm

Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực do dịch bệnh Covid-19, song nhờ nỗ lực của các ngành, các cấp và các chủ thể, đặc biệt là việc tiên phong áp dụng phần mềm đánh giá, phân hạng sản phẩm, Chương trình OCOP của TP. Hà Nội đã đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2021. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra của Chương trình OCOP của thành phố năm 2022 và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Bài 1: Kịp thời xử lý nhiều vấn đề vướng mắc

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Thường trực và các Ban HĐND thành phố Đà Nẵng đã kịp thời điều chỉnh kế hoạch, hình thức giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, đơn thư của công dân. Đặc biệt, nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng giám sát, Thường trực HĐND thành phố đã tổ chức Chương trình “Hội đồng Nhân dân với cử tri” lần thứ Nhất Khóa X bằng hình thức trực tuyến và truyền hình trực tiếp. Qua đó, nhiều ý kiến, vấn đề vướng mắc trên địa bàn được kịp thời xử lý, giải thích, thông tin, được cử tri đánh giá cao.

Quyết định một số nội dung cấp thiết, quan trọng

Bài cuối: Tổ chức thành công kỳ họp không giấy đầu tiên

Thành công của Kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XVI - kỳ họp không giấy đầu tiên, khẳng định tính đúng đắn của việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của HĐND, trong đó có các kỳ họp HĐND. Thường trực HĐND tỉnh đang chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nghiên cứu hoàn thiện hệ thống hạ tầng, chuẩn bị nguồn nhân lực, bồi dưỡng cho các đại biểu để tổ chức kỳ họp không giấy tốt hơn, từ khâu chuẩn bị, gửi tài liệu, phát biểu đến biểu quyết... trên nền tảng kỹ thuật số.

Quan tâm kiện toàn lãnh đạo Thường trực, Ban HĐND cấp huyện, xã

Cần bổ sung mối quan hệ công tác giữa HĐND các cấp trong tỉnh, nhất là chế độ thông tin báo cáo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ. Đối với các cấp ủy, cần tăng cường lãnh đạo về tổ chức và hoạt động của HĐND. Trong đó, quan tâm bổ sung, kiện toàn nhân sự là lãnh đạo Thường trực, các Ban HĐND cấp huyện, xã bảo đảm đầy đủ, đúng theo quy định; bố trí cơ cấu nhân sự HĐND bảo đảm trình độ chuyên môn, lĩnh vực công tác phù hợp.

Dứt điểm các kiến nghị nhiều lần, kéo dài

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến trước Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Khóa XI và sau Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Khóa XII, Thường trực HĐND tỉnh Kon Tum đề nghị UBND tỉnh tập trung nghiên cứu, rà soát, giải quyết dứt điểm các vấn đề cử tri kiến nghị nhiều lần, nhất là những kiến nghị kéo dài; các Ban HĐND tỉnh nghiên cứu, khảo sát, giám sát các vấn đề cử tri bức xúc kiến nghị, nhất là những kiến nghị nhiều lần, qua nhiều kỳ họp; các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đôn đốc đại biểu tích cực theo dõi, “đeo bám”, nhất là những kiến nghị nhiều lần.

Bài 1:  Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin

Ngay từ Khóa XV nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thường trực HĐND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo quyết liệt xây dựng kế hoạch, dự án hiện đại hóa công tác phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh, trước hết là ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong xử lý, điều hành công việc. Bước sang nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo Văn phòng xây dựng phần mềm “Hội đồng Nhân dân điện tử” nhằm đẩy mạnh hơn việc áp dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của HĐND các cấp, đặc biệt là thực hiện “kỳ họp không giấy”, tiến tới thực hiện kỳ họp điện tử.

Tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đóng góp chung vào thành công đó, các ĐBQH Đoàn Hà Tĩnh đã tích cực nghiên cứu, tham gia nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực vào các nội dung kỳ họp.