Tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động của Hội đồng Nhân dân

Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản tại Hội nghị Giao ban lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữa Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vừa đươc tổ chức sáng hôm qua (27.11). Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản khẳng định: Các đại biểu đã đánh giá hết sức khách quan, sâu sát về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND hai cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Các vấn đề đại biểu chỉ ra không chỉ là thực tiễn trong hoạt động của địa phương mình, cấp mình, ngành mình mà còn là những kinh nghiệm tốt để địa phương khác tham khảo, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện.

Bài 1: Chưa đạt được mục đích, yêu cầu

Sau khi trúng cử, đại biểu HĐND rất cần bồi dưỡng kỹ năng, phương thức hoạt động cho cả nhiệm kỳ, nhất là đại biểu mới lần đầu tham gia hoạt động ở cơ quan dân cử. Yêu cầu là vậy, tuy nhiên việc tổ chức và nội dung các lớp bồi dưỡng trên thực tế chưa đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của Thủ đô

Diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 tuy đã được kiềm chế nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án và thời gian tổ chức Kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Công tác chuẩn bị chu đáo nên các nội dung trình kỳ họp bảo đảm chất lượng, phù hợp tình hình thực tiễn công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trên cơ sở đó, HĐND thành phố sẽ bàn thảo kỹ để quyết nghị nhiều vấn đề quan trọng của Thủ đô.

Tiếp tục củng cố các "pháo đài" chống dịch ở cơ sở

Để có thể khống chế, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô, trong thời gian tới, Hà Nội sẽ tiếp tục củng cố các “pháo đài” chống dịch tại từng phường, xã, thị trấn, lấy người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm, là chủ thể để phòng, chống dịch.

Khai mạc Kỳ họp thứ hai HĐND TP Hà Nội Khoá XVI

Ngày 22.9, HĐND TP. Hà Nội Khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 2 để xem xét, quyết nghị các nội dung thuộc thẩm quyền. Do tình hình dịch Covid-19, kỳ họp được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Hội trường HĐND - UBND thành phố tới 54 điểm cầu quận, huyện, thị xã và các sở, ban, ngành.

Sẽ giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng bởi đại dịch

HĐND tỉnh thông qua 3 nghị quyết quan trọng

Bài cuối: Phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người dân

Tổng kết 5 năm thực hiện sáng kiến Dân chấm điểm - M.score ở Quảng Trị, kết quả lớn nhất là đã phát huy được quyền dân chủ trực tiếp của người dân trong đánh giá dịch vụ công tại VP1C cấp huyện và công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Vì vậy, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã ghi vào nghị quyết “tiếp tục duy trì sáng kiến dân chấm điểm - M.score” góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 48/2020 hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh tiếp tục duy trì, mở rộng đánh giá hoạt động trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, huyện Quốc Oai coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực thu hút, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội, xây dựng NTM nâng cao gắn với phát triển đô thị, bảo đảm môi trường bền vững.

Bài 1: Thúc đẩy văn hóa phục vụ Nhân dân

Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp tăng lên thúc đẩy văn hóa phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ công quyền, từng bước khắc phục bệnh quan liêu, nhũng nhiễu, xa dân. Đến cuối 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) của Quảng Trị đã tăng 20 bậc so với 2015,  chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) đứng top đầu toàn quốc… Đó là những kết quả rất tích cực từ thực hiện sáng kiến áp dụng công cụ Dân chấm điểm - M.score vào đánh giá hoạt động cơ quan dịch vụ hành chính công của Quảng Trị bằng hình thức người dân trực tiếp đánh giá.

Làm rõ để hiểu đúng, thực hiện đúng

Thực hiện Nghị quyết 147/2020/NQ-CP của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã, đang hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện. Có ý kiến cho rằng, Ban Kiểm soát có quyền Báo cáo riêng trong quá trình soạn thảo văn bản pháp quy. Vậy, quyền của Ban Kiểm soát đến đâu trong quy trình xây dựng văn bản, cần phải được làm rõ để hiểu đúng và thực hiện đúng quy định.