Tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động của Hội đồng Nhân dân

Đó là yêu cầu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản tại Hội nghị Giao ban lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữa Thường trực HĐND tỉnh Hưng Yên và Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh vừa đươc tổ chức sáng hôm qua (27.11). Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Toản khẳng định: Các đại biểu đã đánh giá hết sức khách quan, sâu sát về kết quả hoạt động của Thường trực HĐND hai cấp từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Các vấn đề đại biểu chỉ ra không chỉ là thực tiễn trong hoạt động của địa phương mình, cấp mình, ngành mình mà còn là những kinh nghiệm tốt để địa phương khác tham khảo, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện.

Chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Bài 1: Quan tâm bồi dưỡng kỹ năng giám sát cho đại biểu

Để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát nói chung, trong đó có giám sát chuyên đề, trước hết cần quan tâm bồi dưỡng kỹ năng giám sát cho đại biểu. Theo đó, bên cạnh tạo điều kiện cho các đại biểu tham gia và nâng cao hiệu quả các hội nghị tập huấn, các lớp bồi dưỡng do các cơ quan của Quốc hội, Bộ Nội vụ, địa phương tổ chức; tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các địa phương... Đại biểu cần tích cực tham gia các hoạt động của HĐND để hình thành được kỹ năng hoạt động chung cũng như kỹ năng giám sát, trong đó có giám sát chuyên đề.

Chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19

Ngày 30.9, tại TP. Hạ Long, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIV đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 - Kỳ họp chuyên đề để thảo luận, quyết nghị một số nội dung quan trọng nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả kế hoạch kinh tế - xã hội đã đề ra ra trong năm và cả giai đoạn 2021 - 2025.

Bài cuối: Kỹ năng thu thập, xử lý thông tin

Trong cuộc sống, ai cũng cần thông tin. Là đại biểu dân cử, càng cần nhiều thông tin và thông tin đa chiều mới có thể xem xét thấu đáo, chính xác trước khi biểu quyết để quyết định một vấn đề nào đó, cũng như xem xét, đánh giá đúng khi thực hiện chức năng giám sát. Vì thế, mỗi đại biểu cần có kỹ năng thu thập và xử lý thông tin.

Mỹ Đức nỗ lực vượt khó

Trong năm 2021, huyện Mỹ Đức có 5 xã đăng ký đạt chuẩn NTM. Dù còn nhiều khó khăn nhưng trong quý IV này, huyện đang tập trung nguồn lực, kêu gọi sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân để đưa các xã về đích. Qua đó, hoàn thành mục tiêu 21/21 đơn vị cấp xã trên địa bàn đạt chuẩn NTM.

Điều chỉnh chương trình phát triển đô thị

Tại Kỳ họp Thứ 3, HĐND tỉnh Bắc Ninh đã thông qua Đề án Điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 với mục tiêu xây dựng chương trình, kế hoạch lộ trình phát triển đô thị; nâng tỷ lệ đô thị hóa; lộ trình xây dựng kết cấu hạ tầng, hướng đến mục tiêu đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, đề án điều chỉnh thời gian nâng loại từng đô thị, thành lập các thị xã, thành phố trực thuộc Trung ương, bổ sung đô thị mới Lâm Thao đạt tiêu chí đô thị loại V và thành lập thị trấn.

Thông qua nhiều nghị quyết quan trọng

Nhằm kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn trong đại dịch Covid-19, cùng với việc khơi thông các nguồn lực, tạo động lực thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, HĐND tỉnh Bắc Ninh Khóa XIX đã tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) để bàn thảo nhiều nội dung quan trọng, quyết đáp kịp thời yêu cầu của tình hình mới.

Quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, hoàn thành "mục tiêu kép"

Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Khóa X

Bài 2: Tạo các cách thức liên hệ với cử tri

Giữ mối liên hệ với cử tri thường xuyên và chặt chẽ là trách nhiệm và yêu cầu không thể thiếu đối với đại biểu dân cử. Trong thời đại công nghệ hiện nay, ngoài tiếp xúc với cử tri, mỗi đại biểu có thể chủ động tạo ra các cách thức hữu hiệu liên hệ với cử tri như: Lập riêng trang thông tin cho mình, cung cấp địa chỉ cho những cử tri ở khu vực ứng cử để họ phản ánh, kiến nghị những vấn đề ở địa phương đến đại biểu, hoặc cung cấp, chia sẻ thông tin từ hoạt động của đại biểu đến cử tri. Đại biểu cũng có thể lập các nhóm Zalo, Viber, chọn, mời một số cử tri tham gia nhóm (cử tri đại diện) để thường xuyên trao đổi...