Ban hành nhiều quyết sách kịp thời và hiệu quả

Những đổi mới trong hoạt động của HĐND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cử tri và Nhân dân trong tỉnh; đặc biệt, nhiều quyết sách được HĐND tỉnh ban hành rất kịp thời và hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cải thiện và nâng cao đời sống người dân.

Đổi mới và hiệu quả

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã đẩy mạnh đổi mới tổ chức và hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Qua đó, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, được cử tri và Nhân dân ghi nhận.

Nhiều dấu ấn nổi bật

Nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, với tâm huyết, trách nhiệm, HĐND tỉnh Điện Biên đã tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương với nhiều dấu ấn nổi bật. Qua đó, đóng góp quan trọng và tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Bài cuối: Khẳng định vai trò đại biểu chuyên trách

Kinh nghiệm của HĐND tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2016 - 2021 cho thấy, việc nâng cao chất lượng hoạt động toàn diện của HĐND tỉnh phải được đặt ra từ đầu nhiệm kỳ; Thường trực HĐND cần quyết liệt trong chỉ đạo với những giải pháp cụ thể. Phải phát huy vai trò, trách nhiệm của Thường trực, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh, nhất là đại biểu chuyên trách trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Với vai trò hạt nhân, đại biểu HĐND cần liên hệ chặt chẽ, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cử tri; phản ánh kịp thời đến HĐND và cơ quan, tổ chức hữu quan, đồng thời tích cực kiểm tra, đôn đốc việc trả lời, giải quyết.

Động viên, khen thưởng kịp thời

Nguyễn Thị Hương Lan, Trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng HĐND tỉnh Tuyên Quang
Để phát huy vai trò của đại biểu và Tổ đại biểu, cần tiếp tục thiết lập và duy trì chặt chẽ mối quan hệ công tác giữa các Tổ đại biểu HĐND với Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh; thường xuyên chú trọng tập huấn bồi dưỡng nâng cao kỹ năng hoạt động; có cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm các điều kiện cần thiết giúp đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ… Hằng năm, Thường trực HĐND tỉnh cần đánh giá và xếp loại kết quả hoạt động, động viên khen thưởng kịp thời đại biểu HĐND, Tổ đại biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động

Chiều ngày 9.4, HĐND thị xã Hồng Lĩnh đã tổ chức kỳ họp tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bài 1: Bảo đảm chất lượng quyết sách

Tổ chức hội nghị liên tịch trước 60 ngày kỳ họp diễn ra nhằm tạo thuận lợi cho UBND tỉnh và các ngành chuẩn bị nội dung kỳ họp chu đáo; các Ban của HĐND tỉnh chủ động khảo sát thực tế tại cơ sở để đánh giá tính phù hợp và khả thi của dự thảo nghị quyết; đổi mới việc tổ chức, điều hành kỳ họp theo hướng dành nhiều thời gian cho phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn; phát huy hiệu quả mô hình “kỳ họp không giấy”; tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết… Những đổi mới này đã bảo đảm chất lượng các quyết sách của HĐND tỉnh Bạc Liêu, được UBND tỉnh, các ngành, các cấp tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

Đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương

Nhiệm kỳ 2016 - 2021 của HĐND tỉnh Ninh Bình đang dần khép lại với rất nhiều dấu ấn nổi bật. Hoạt động trên nền tảng cơ sở pháp lý có nhiều điểm mới, song HĐND tỉnh đã nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật; triển khai hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ; ngày càng khẳng định rõ vị trí, vai trò trong hệ thống chính trị, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

HĐND tỉnh Vĩnh Phúc tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021

Chiều 9.4, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 22.

Mỹ Đức bứt tốc về đích

Là huyện cửa ngõ phía Tây Nam của Thủ đô, dù còn nhiều khó khăn về địa hình và điều kiện phát triển kinh tế, song giai đoạn 2016 - 2020 huyện Mỹ Đức đã nỗ lực thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, toàn huyện có 16/21 xã đạt chuẩn; 6/9 tiêu chí đạt chuẩn huyện NTM. Huyện sẽ tập trung phát huy những tiềm năng, thế mạnh vốn có để phát triển kinh tế - xã hội, dồn lực cho các xã chưa đạt chuẩn; phấn đấu 100% xã đạt chuẩn trong năm 2021 và trở thành huyện đạt chuẩn NTM vào năm 2022.

Tích cực chuẩn bị cho bầu cử

Nhằm chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỉnh Cà Mau đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, dồn sức chuẩn bị chu đáo để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.