Nhiều quyết sách thúc đẩy phát triển, bảo đảm an sinh

Mặc dù thời lượng tổ chức phải cắt giảm 1 ngày so với dự kiến nhưng kỳ họp thường lệ đầu tiên của HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa X đã thành công với việc ban hành 19 nghị quyết trên cơ sở xem xét 36 tờ trình, báo cáo của UBND, các cơ quan liên quan. Đáng lưu ý, những quyết sách, cơ chế đặc thù được đề xuất và ban hành căn cứ vào tình hình thực tiễn nhằm định hướng, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.

Vượt khó thực hiện thắng lợi mục tiêu “kép”

Kỳ họp đầu tiên của HĐND tỉnh Khóa XVII diễn ra trong thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước và trên địa bàn tỉnh, dịch xuất hiện tại huyện Yên Mỹ đã lây lan sang một số địa phương khác, lây trong các doanh nghiệp. Vì vậy, việc triển khai quyết liệt để kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh và bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được cả đại biểu và cử tri trong tỉnh quan tâm.

Kỳ vọng giải pháp đột phá

Nhiệm kỳ mới, với cơ hội phát triển và những khó khăn, thách thức đan xen đang đặt ra những yêu cầu cao hơn trong hoạt động của bộ máy chính quyền tỉnh Hòa Bình. Theo dõi diễn biến của Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Khóa XVII vừa được tổ chức thành công, cử tri và Nhân dân kỳ vọng HĐND, UBND tỉnh sẽ tiếp tục có những giải pháp đột phá để nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả hoạt động, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum Dương Văn Trang đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XII

Sáng 1.7, tại Hội trường Ngọc Linh (thành phố Kon Tum), HĐND tỉnh Kon Tum Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh và xem xét, thông qua một số nội dung để kịp thời thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN ở địa phương.

Năng động, chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm

HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVIII đã có sự khởi đầu tốt đẹp, tạo điều kiện và tiền đề thuận lợi cho một nhiệm kỳ hoạt động mới với nhiều hứa hẹn về sự năng động, chất lượng, hiệu quả và trách nhiệm cao trước Nhân dân. Đó là khẳng định của Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu tại lễ bế mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng lòng vì khát vọng phát triển

Sau hai ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc, Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XIX đã thành công tốt đẹp, được các đại biểu và cử tri đánh giá cao. Các đại biểu tin tưởng: Bộ máy chính quyền mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, dám nghĩ, dám làm cùng toàn thể cử tri và Nhân dân, các dân tộc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, sớm đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh

Tại kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Tây Ninh Khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra từ 30.6 – 2.7.2021, các đại biểu tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Với tinh thần dân chủ, công tâm và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc Khóa XVII đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Trong đó, có việc kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt của bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh. Nhiệm kỳ mới đặt ra yêu cầu với bộ máy chính quyền địa phương tích cực đổi mới phương thức làm việc, từng bước cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Nhất là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp.

Lắng nghe, phản ánh đầy đủ kiến nghị của cử tri

HĐND tỉnh cần tích cực đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, sớm đưa các nghị quyết vào thực tiễn. Đồng thời, thực hiện đúng chương trình hành động đã cam kết, gần dân, lắng nghe, phản ánh đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri, thực sự xứng đáng là người đại biểu của Nhân dân...

Ông Trần Hải Châu tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình

Ngày 30.6 tại TP Đồng Hới, HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ Nhất.

Đưa Bạc Liêu trở thành điểm sáng của khu vực và cả nước

Chiều 30.6, HĐND tỉnh Bạc Liêu Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, quyết định nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.