Chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị nhân sự

Để HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 hoạt động thực sự hiệu quả, các cấp ủy cần chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị nhân sự cho bầu cử. Tránh trường hợp người có khả năng hoạt động tốt, có tinh thần thẳng thắn, khi tham gia ý kiến dám đụng chạm lợi ích cá nhân hay nhóm người nào đó nhưng không “hợp gu” với lãnh đạo thì loại bỏ không cơ cấu. Tránh cơ cấu đại biểu đối với những người trong suốt nhiệm kỳ không một lần phát biểu ý kiến...

Dứt điểm những nội dung tồn đọng

Giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 21, Thường trực HĐND tỉnh Long An nhấn mạnh yêu cầu UBND tỉnh tập trung xem xét, giải quyết dứt điểm các nội dung tồn đọng, nhất là kiến nghị cấp thiết gắn với cuộc sống của Nhân dân; rà soát các kiến nghị nhiều lần hoặc đã giải trình nhưng cử tri vẫn kiến nghị để có giải pháp phù hợp...

Nhiều giải pháp căn cơ cho phát triển bền vững

Thảo luận tổ tại kỳ họp, hầu hết đại biểu đánh giá cao những kết quả tích cực, toàn diện tỉnh đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; đồng thời, đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp căn cơ cho sự phát triển bền vững. Trong đó, tiếp tục đổi mới thu hút đầu tư; cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp; nâng cao hiệu quả xử lý rác thải, bảo vệ môi trường...

Tập trung xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

Nhờ nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng tình ủng hộ của Nhân dân, sau 10 năm xây dựng, Mê Linh đã có 16/16 xã được huyện công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 14/16 xã đã được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM. Năm 2021 và các năm tiếp theo, địa phương sẽ tập trung chỉ đạo các xã triển khai xây dựng NTM theo tiêu chí xã NTM nâng cao. Nhất là chỉ đạo lập dự án đầu tư xây dựng những điểm tập kết rác thải còn thiếu, hướng tới hoàn thiện các điểm tập kết có tường bao, mái che, nền bê tông và hố xử lý nước thải; đồng thời, chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn.

Kiện toàn chức danh phó chủ tịch HĐND và UBND quận Khóa V

Ngày 29.12, HĐND quận Tây Hồ Khóa V đã tổ chức Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp không thường kỳ) kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND quận và UBND quận Khóa V.

Khuyến khích thành lập mới các hợp tác xã nông nghiệp chuyên ngành

Bài cuối: Giải quyết ngay những nội dung trong khả năng

Nâng cao chất lượng trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, qua giám sát, đối với các nội dung thành phố có thể giải quyết ngay, đặc biệt là những nội dung không phụ thuộc vào nguồn lực, lộ trình, thời gian, Thường trực HĐND thành phố Cần Thơ đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương kịp thời giải quyết ngay; đối với một số nội dung dự kiến thực hiện và hoàn thành trong năm 2020, đề nghị tiếp tục quan tâm, tập trung chỉ đạo khẩn trương thực hiện đúng theo kế hoạch.

Bài 1: Phát huy vai trò tham mưu của Tổ Công tác

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 17 (Kỳ họp thường kỳ giữa năm 2020) HĐND thành phố Cần Thơ, Thường trực HĐND thành phố ghi nhận các cơ quan chức năng đã xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và có văn bản báo cáo kết quả giải quyết 82/82 ý kiến, kiến nghị, phản ánh của cử tri; chất lượng các văn bản giải quyết, trả lời từng bước được nâng lên, trả lời đúng trọng tâm những vấn đề cử tri đặt ra… Những kết quả này có vai trò tích cực trong công tác tham mưu của Tổ Công tác theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị nhiều lần

Qua xem xét Báo cáo giám sát kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Khóa XI do Thường trực HĐND tỉnh trình tại Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp cuối năm 2020), HĐND tỉnh Kon Tum yêu cầu UBND tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm những ý kiến, kiến nghị nhiều lần của cử tri. Đồng thời, xử lý kiên quyết những kiến nghị vừa phát sinh về bồi thường, tái định cư, nhất là những vấn đề liên quan đến việc đầu tư các nhà máy thủy điện trên địa bàn.

Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được trong một năm đầy khó khăn, thách thức, thảo luận tại kỳ họp, các đại biểu đã phân tích sâu nguyên nhân một số hạn chế, khó khăn; đề nghị quan tâm hơn đến lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch Covid-19. Tập trung giải quyết thực sự có hiệu quả những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa - xã hội. Đặc biệt, cần tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng minh bạch, sáng tạo, quyết liệt, cụ thể và sát đúng với tình hình thực tế hơn.

Đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với người tiêu dùng

Mặc dù triển khai muộn hơn so với các địa phương khác trong cả nước, song sau 2 năm triển khai, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), TP Hà Nội đã đạt được những dấu ấn tích cực. Việc công nhận, cấp sao cho hàng trăm sản phẩm đóng góp tích cực vào phát triển vùng nông thôn Thủ đô, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải thiện thu nhập cho người dân. Giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội xác định tiếp tục nỗ lực để có thêm nhiều sản phẩm OCOP mang thương hiệu và mang các sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.