Nhiều quyết sách thúc đẩy phát triển, bảo đảm an sinh

Mặc dù thời lượng tổ chức phải cắt giảm 1 ngày so với dự kiến nhưng kỳ họp thường lệ đầu tiên của HĐND tỉnh Quảng Nam Khóa X đã thành công với việc ban hành 19 nghị quyết trên cơ sở xem xét 36 tờ trình, báo cáo của UBND, các cơ quan liên quan. Đáng lưu ý, những quyết sách, cơ chế đặc thù được đề xuất và ban hành căn cứ vào tình hình thực tiễn nhằm định hướng, thúc đẩy phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.

Giữ trọn niềm tin với cử tri

Cử tri và Nhân dân đang đặt niềm tin rất lớn, mỗi đại biểu trong HĐND, UBND các cấp càng phải nỗ lực, quyết tâm, hành động cụ thể, có hiệu quả, nói đi đôi với làm từ ngày đầu, tháng đầu, năm đầu và kiên trì, bền bỉ, thường xuyên, liên tục trong cả chặng đường 5 năm. Vì một chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, liêm chính, đổi mới, sáng tạo, hành động, phục vụ, hiệu lực, hiệu quả để làm nên một nhiệm kỳ mới thành công, giữ trọn niềm tin với cử tri và Nhân dân.

Tích cực nắm bắt, lắng nghe ý kiến từ cơ sở

Điều cử tri, Nhân dân mong mỏi, kỳ vọng nhất là mỗi đại biểu phải có kế hoạch, giải pháp cụ thể, thiết thực để triển khai chương trình hành động, biến những cam kết thành hiện thực. Do đó, ngay khi bắt tay vào công việc của người đại biểu dân cử, các đại biểu cần tích cực nắm bắt, bám sát, lắng nghe trực tiếp các ý kiến cử tri từ cơ sở; dám nghĩ, dám nói và theo đến cùng những điều cử tri gửi gắm…

Bước khởi đầu thuận lợi cho một nhiệm kỳ

Hội đồng Nhân dân tỉnh Khóa XVIII đã có một nhiệm kỳ thành công, để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Cử tri và Nhân dân đang trông chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào bộ máy lãnh đạo, các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa mới tiếp tục phát huy làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trước những vấn đề trọng đại của địa phương.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

Ngày 2.7, HĐND quận Bắc Từ Liêm Khóa III, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND quận và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Đồng Nai: Phó Chủ tịch tỉnh được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa X

Ngày 2.7, HĐND tỉnh Đồng Nai Khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND tỉnh.

Vĩnh Long hoàn thành công tác kiện toàn nhân sự chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh

Ngày 2.7, HĐND tỉnh Vĩnh Long Khoá X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất để bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh, Hội thẩm Nhân dân của Tòa án Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và xem xét thông qua một số nghị quyết thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh dự Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Hà Nam Khóa XIX

Sáng 2.7, tại TP Phủ Lý, HĐND tỉnh Hà Nam Khóa XIX đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh.

Thực hiện tốt chương trình hành động đã báo cáo với cử tri

Ðể hoạt động của HĐND tỉnh có hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ, các cơ quan của HĐND cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác năm 2021 cho phù hợp. Mỗi đại biểu cần thực hiện tốt chương trình hành động của mình đã báo cáo với cử tri; thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ, lắng nghe, phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri; đôn đốc, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân… Đó là những nội dung được nhấn mạnh khi kỳ họp khởi đầu nhiệm kỳ mới tập trung thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Ninh Thuận Khóa XI được tổ chức thành công.

Hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững

Bước vào nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữa bối cảnh thuận lợi và thách thức đan xen, bộ máy chính quyền địa phương cấp tỉnh Hưng Yên sẽ phải tập trung cao độ để tiếp tục củng cố tổ chức và nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động. Nhận nhiệm vụ trước HĐND tỉnh tại kỳ họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh TRẦN QUỐC TOẢN khẳng định: Sẽ kế thừa, phát huy thành tựu của nhiệm kỳ trước; phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao để mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, nông nghiệp hiệu quả cao, phát triển nhanh và bền vững của Hưng Yên sớm thành hiện thực.

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong năm đầu nhiệm kỳ

Ngay sau khi kiện toàn công tác nhân sự, các đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung xem xét, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bàn các giải pháp thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm đầu của nhiệm kỳ. Theo đó, toàn tỉnh tập trung cụ thể hóa các giải pháp gắn với khắc phục các tồn tại, hạn chế để hoàn thành kế hoạch của từng ngành, từng địa phương. Qua đó, đóng góp chung vào sự phát triển toàn diện của tỉnh.