Chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị nhân sự

Để HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026 hoạt động thực sự hiệu quả, các cấp ủy cần chỉ đạo sát sao công tác chuẩn bị nhân sự cho bầu cử. Tránh trường hợp người có khả năng hoạt động tốt, có tinh thần thẳng thắn, khi tham gia ý kiến dám đụng chạm lợi ích cá nhân hay nhóm người nào đó nhưng không “hợp gu” với lãnh đạo thì loại bỏ không cơ cấu. Tránh cơ cấu đại biểu đối với những người trong suốt nhiệm kỳ không một lần phát biểu ý kiến...

Thúc đẩy chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

Từ sau hội nghị Trung ương 6 Khóa XII, việc thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức các cơ quan trong hệ thống chính trị, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả đã được các cấp, các ngành triển khai thực hiện quyết liệt. Đóng góp chung vào tiến trình đó, HĐND tỉnh Quảng Nam đã ban hành các quyết sách thúc đẩy thực hiện một cách thực chất và hiệu quả.

Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, yếu kém

Đánh giá cao kết quả quận đã đạt được trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2020, nhiều đại biểu dự kỳ họp nhìn nhận: Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 sẽ còn tiếp tục tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống. Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021 đối với quận Hà Đông sẽ rất nặng nề. Trên cơ sở đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả và tồn tại, yếu kém, các đại biểu đã đưa ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm thực hiện thắng lợi kế hoạch đề ra trong năm đầu tiên của giai đoạn phát triển mới 2021 - 2025.

Phát huy tiềm năng, thế mạnh giảm nghèo bền vững

Là huyện vùng cao, biên giới phía Tây Bắc của tỉnh Lào Cai, Bát Xát thuộc một trong 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 62 huyện nghèo.

Giải quyết dứt điểm các kiến nghị

Để tiếp tục giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 4, 5, 9, 10, 12 và 14, HĐND tỉnh Điện Biên yêu cầu UBND tỉnh: Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các kiến nghị trước, sau các kỳ họp trước đã xác định thời gian giải quyết trong năm 2020 thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh nhưng đến nay chưa giải quyết xong; tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung giải quyết, tham mưu giải pháp cụ thể, giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp giải quyết đối với các kiến nghị liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp…

Giữ vững địa bàn an toàn và đà tăng trưởng

Đề xuất cơ chế hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng ngành nông nghiệp

Giai đoạn 2021-2025, Sở NN - PTNT tỉnh Quảng Nam đề xuất tiếp tục ban hành cơ chế hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi đất màu và thủy lợi nhỏ trên cơ sở khắc phục các hạn chế giai đoạn trước và bổ sung nội dung hỗ trợ đầu tư tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Dự kiến, đề án sẽ được trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp chuyên đề dự kiến tổ chức vào đầu quý I.2021.

Xem xét trách nhiệm kéo dài các dự án xử lý môi trường

Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, nhất là về lĩnh vực môi trường, Thường trực HĐND tỉnh Sóc Trăng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương nghiên cứu, có giải pháp khắc phục tình trạng lập thủ tục và triển khai đầu tư các dự án xử lý môi trường kéo dài, phải điều chỉnh nhiều lần; xem xét trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra sai sót, làm kéo dài dự án. Thường xuyên kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tổ chức thu gom, xử lý rác thải tại các địa bàn nông thôn, hoặc hướng dẫn người dân xử lý đúng quy trình.

Bài cuối: Thẳng thắn nhìn nhận tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, Báo cáo của UBND tỉnh Bắc Kạn cũng thẳng thắn nhìn nhận: Một số chủ rừng sử dụng rừng không đúng quy định, dẫn đến tình trạng phát phá rừng trái pháp luật vẫn còn xảy ra ở một số huyện, thành phố. Hiệu quả trồng rừng chưa cao, chưa tương xứng với tiềm năng về điều kiện đất đai, nguồn nhân lực tại chỗ. Vẫn còn một số đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, được giao đất, thuê đất lâm nghiệp để trồng rừng song chưa trồng rừng.

Giải quyết dứt điểm các kiến nghị kéo dài

Giám sát việc trả lời, giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Khóa X, Thường trực HĐND tỉnh Ninh Thuận yêu cầu UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành tập trung rà soát, có lộ trình giải quyết dứt điểm các ý kiến, kiến nghị kéo dài, cử tri kiến nghị nhiều lần. Cùng với đó, các sở, ngành, địa phương phát huy trách nhiệm, phối hợp đồng bộ với các cơ quan hữu quan trong trả lời, giải quyết kiến nghị bảo đảm chất lượng, thời gian theo yêu cầu, nhất là các nội dung kiến nghị nhiều lần.

Phân công cơ quan chịu trách nhiệm chính giải quyết

Mặc dù có trên 80% ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết xong, tuy nhiên cũng còn một số tồn tại, hạn chế. Giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa IX, bên cạnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải quyết những nội dung tồn đọng, Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương nhấn mạnh: khi tiếp nhận các kiến nghị có nội dung lớn, cần sự phối hợp của nhiều sở ngành, lĩnh vực, UBND tỉnh cần phân công cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính giải quyết; đồng thời, nghiên cứu ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do HĐND tỉnh chuyển đến.