HĐND tỉnh thông qua 3 nghị quyết quan trọng

Bài cuối: Phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người dân

Tổng kết 5 năm thực hiện sáng kiến Dân chấm điểm - M.score ở Quảng Trị, kết quả lớn nhất là đã phát huy được quyền dân chủ trực tiếp của người dân trong đánh giá dịch vụ công tại VP1C cấp huyện và công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Vì vậy, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã ghi vào nghị quyết “tiếp tục duy trì sáng kiến dân chấm điểm - M.score” góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 48/2020 hỗ trợ từ nguồn ngân sách tỉnh tiếp tục duy trì, mở rộng đánh giá hoạt động trung tâm hành chính công cấp tỉnh.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa

Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, huyện Quốc Oai coi đây là nhiệm vụ thường xuyên. Thời gian tới, huyện tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực thu hút, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật - xã hội, xây dựng NTM nâng cao gắn với phát triển đô thị, bảo đảm môi trường bền vững.

Bài 1: Thúc đẩy văn hóa phục vụ Nhân dân

Chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp tăng lên thúc đẩy văn hóa phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ công quyền, từng bước khắc phục bệnh quan liêu, nhũng nhiễu, xa dân. Đến cuối 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) của Quảng Trị đã tăng 20 bậc so với 2015,  chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) đứng top đầu toàn quốc… Đó là những kết quả rất tích cực từ thực hiện sáng kiến áp dụng công cụ Dân chấm điểm - M.score vào đánh giá hoạt động cơ quan dịch vụ hành chính công của Quảng Trị bằng hình thức người dân trực tiếp đánh giá.

Làm rõ để hiểu đúng, thực hiện đúng

Thực hiện Nghị quyết 147/2020/NQ-CP của Chính phủ Quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã, đang hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện. Có ý kiến cho rằng, Ban Kiểm soát có quyền Báo cáo riêng trong quá trình soạn thảo văn bản pháp quy. Vậy, quyền của Ban Kiểm soát đến đâu trong quy trình xây dựng văn bản, cần phải được làm rõ để hiểu đúng và thực hiện đúng quy định.

Đoàn kết đẩy lùi dịch bệnh

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19, bên cạnh nỗ lực cao nhất để giữ “tỉnh an toàn”, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn luôn sẵn sàng hỗ trợ sức người, sức của để góp phần cùng các tỉnh, thành phố trong cả nước sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Thắp lên ý chí, niềm tin chiến thắng đại dịch

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Yến, giữa thời điểm tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Lời kêu gọi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống dịch của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thực sự lay động trái tim mỗi con dân đất Việt, khơi dậy mạnh mẽ và nhân lên gấp bội lòng yêu nước, cổ vũ Nhân dân quyết tâm, đoàn kết, “chung lưng đấu cật” sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Phát huy vai trò của cử tri và Ủy ban Mặt trận tổ quốc

Câu chuyện giám sát hoạt động của đại biểu HĐND các cấp không còn mới nhưng cần được tăng cường thực hiện để khẳng định việc cử tri lựa chọn bầu đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng là trúng ý Đảng, lòng dân. Qua trao đổi với một số cử tri có nhiều ảnh hưởng trong Nhân dân và một số cán bộ hưu trí giữ các vị trí lãnh đạo trước khi nghỉ hưu đều thống nhất quan điểm, cần tăng cường giám sát của cử tri và Ủy ban MTTQ các cấp đối với đại biểu HĐND các cấp, nhằm công khai hoạt động của đại biểu HĐND đến với người dân.

Khắc phục tình trạng “lạm thu” tại các cơ sở giáo dục

Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết về quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục ngoài học phí trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Ninh Bình sẽ tổ chức khảo sát bằng các hình thức phù hợp đối với một số trường học để có những đánh giá khách quan. Qua đó, có ý kiến để bảo đảm các cơ sở giáo dục thực hiện đúng tinh thần nghị quyết của HĐND tỉnh, khắc phục tình trạng “lạm thu” tại các cơ sở giáo dục.

Bài cuối: Tăng cường hợp tác vùng, liên vùng để giải quyết thách thức

Trước những thách thức lớn hiện nay đối với công tác bảo vệ tài nguyên - môi trường để bảo đảm sự phát triển bền vững, việc tăng cường vai trò đồng hành, giám sát và thúc đẩy UBND hành động mạnh mẽ của đại biểu, cơ quan dân cử từng địa phương đặc biệt quan trọng nhưng chưa đủ. Bởi thách thức đặt ra không chỉ riêng một địa phương mà trong phạm vi vùng, liên vùng. Vì vậy, rất cần tăng cường hợp tác vùng, liên vùng để giải quyết thách thức về môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… Trong đó, việc đổi mới cách thức tổ chức, mở rộng chủ đề các Hội nghị thường trực HĐND khu vực có thể là một gợi ý.