Trách nhiệm hơn trong trả lời kiến nghị của cử tri

Trước và sau Kỳ họp 16, HĐND tỉnh Lào Cai Khóa XV (kỳ họp thường kỳ cuối năm 2020), Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp 116 ý kiến, kiến nghị; trong đó thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh giải quyết là 110 ý kiến và thẩm quyền Trung ương là 6 ý kiến. 100% ý kiến, kiến nghị đã được UBND tỉnh giao các ngành chức năng tiếp thu và trả lời. Trong đó, có 63 nội dung đã giải quyết xong, chiếm 53%; 44 nội dung đang giải quyết, chiếm tỷ lệ 39%.

Bài 2: Chính quyền đô thị và vai trò của đại biểu

Khi thành phố thực hiện mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết 119/2020/QH14, vai trò giám sát của các đại biểu HĐND thành phố cần được tăng cường hơn nữa, nhất là giám sát việc lập, quản lý và điều chỉnh quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý đất đai... Đó là mong muốn của cử tri thành phố Đà Nẵng gửi gắm tại các hội nghị tiếp xúc trực tuyến với những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Khóa X.

Dấu ấn của tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm

Đánh giá toàn diện các nguyên nhân tạo nên thành công của cuộc bầu cử vừa qua, tỉnh Quảng Ninh xác định, bên cạnh sự đồng lòng thuận, ý thức trách nhiệm cao của công dân thì vai trò lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu đóng vai trò then chốt. Đặc biệt, trong suốt quá trình tổ chức cuộc bầu cử, việc mạnh dạn áp dụng nhiều mô hình mới, cách làm hay, sát với thực tiễn Quảng Ninh cũng là nhân tố quan trọng để ngày hội non sông trên địa bàn thành công trọn vẹn.

Bài 8: Làm tốt công tác nhân sự bắt đầu từ Đại hội Đảng các cấp

Để cuộc bầu cử trên địa bàn Thủ đô đạt thành công, công tác lựa chọn nhân sự tham gia ứng cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp ngay từ khâu lựa chọn nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp đóng vai trò hết sức quan trọng. Đây là cơ sở để thành phố, các địa phương xây dựng đề án cụ thể, bảo đảm thành phần, cơ cấu, làm căn cứ tổ chức các bước hiệp thương lựa chọn người ứng cử chính thức.

Niềm tin và kỳ vọng

Tại Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Gia Lai Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, các đại biểu HĐND đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, dân chủ để bầu các chức danh chủ chốt HĐND và UBND tỉnh Khóa XII, đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng xuyên suốt nhiệm kỳ mới.

Điều kiện tiên quyết để HĐND hoạt động hiệu quả

HĐND là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân; tính quyền lực của HĐND được thể hiện ở chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương và chức năng giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách trong phạm vi thẩm quyền được pháp luật quy định.

Xứng đáng là người đại diện của Nhân dân

Những năm qua, chất lượng đại biểu HĐND các cấp ở Gia Lai ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu phát triển và sự kỳ vọng của cử tri, xứng đáng là người đại diện Nhân dân địa phương. Cùng với sự cải thiện chất lượng đại biểu, hoạt động của HĐND các cấp ngày càng hiệu lực và hiệu quả hơn.

Bài 1: Tạo thế mạnh trong phát triển nông sản

Bài 7: Bám sát cơ sở, kịp thời xử lý các tình huống

Diễn ra trong thời điểm đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, song bằng quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, cuộc bầu cử trên địa bàn Thủ đô đã diễn ra thành công mọi mặt với nhiều điểm mới. Ủy ban Bầu cử (UBBC) TP. Hà Nội khẳng định, việc duy trì xuyên suốt công tác theo dõi địa bàn, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh tại cơ sở là yếu tố quan trọng làm nên ngày hội lớn của người dân Thủ đô.

Hứa hẹn nhiều đột phá

Bằng tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh Khóa XVIII đã hoàn thành công tác kiện toàn các chức danh HĐND và UBND tỉnh. Thành công của kỳ họp hứa hẹn sẽ tạo nhiều đột phá, mang đến bước phát triển mới về kinh tế - xã hội… để Nghệ An sớm vươn đến mục tiêu trở thành tỉnh khá khu vực phía Bắc vào năm 2025 và trong cả nước vào năm 2030.

Bài 6: Tạo điều kiện để cử tri lựa chọn đại biểu

Với đặc thù là tỉnh biên giới, địa bàn dân cư rộng nên tỉnh Lạng Sơn đã triển khai sớm, kịp thời, đồng bộ, sáng tạo công tác tuyên truyền cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức như: Photo danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu QH Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 gửi đến từng hộ gia đình để cử tri nghiên cứu, lựa chọn đại biểu tiêu biểu; tuyên truyền bằng loa kéo tại những địa bàn xã khó khăn; thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các nền tảng mạng xã hội… đã tạo sức lan tỏa rộng lớn trong Nhân dân.