Cần tập trung hơn nữa cho công tác xây dựng Đảng

Trích đăng phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội NGUYỄN THỊ KIM NGÂN tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương

Với phương châm “Đoàn kết – dân chủ- đổi mới- phát triển”, sáng 20.10, tại Hà Nội, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025.

Truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh tại Quảng Trị

Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã ký quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 22 cán bộ, chiến sỹ Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 337, Quân khu 4, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Mười, chiều 20.10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã nghe Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam

Chiều 20.10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-Wan.

Chi đầu tư ngân sách Trung ương không đạt mục tiêu đề ra

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Mười, chiều 20.10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã nghe Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Góp phần bảo đảm an toàn nợ công, an toàn tài chính quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Mười, chiều 20.10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã nghe Báo cáo của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam, Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế

Chiều 20.10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã nghe Báo cáo về hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong năm Chủ tịch AIPA.

Kiểm soát chặt bội chi ngay từ năm đầu tiên của Kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Mười, chiều nay, 20.10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã nghe Báo cáo và Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm 2020, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2021; kết quả thực hiện kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, dự kiến kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Lê Quốc Phong đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 20.10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp Khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Lê Quốc Phong đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Công bố các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 151-HD/BTGTW ngày 10.9.2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc công bố, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo Đại biểu Nhân Dân đăng toàn văn: