Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh

Chiều 23.4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh.

7 giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế tri thức

"Đúc kết những kinh nghiệm từ thực tiễn thành công của một số quốc gia trong khu vực và trên thế giới, Thành phố Hồ Chí Minh luôn xác định tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế tri thức trong định hướng, chiến lược phát triển", Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh khi trình bày tham luận của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên thảo luận sáng nay của Đại hội Đảng XIII. Ông cũng nêu 7 giải pháp trọng tâm cần thực hiện để phát triển kinh tế tri thức trong thời gian tới.

Xây dựng lòng dân hướng về Đảng

“Trước đòi hỏi của thực tiễn và mục tiêu phát triển bền vững của Đảng, đất nước, công tác vận động Nhân dân càng phải chú trọng và đổi mới mạnh mẽ, xây dựng lòng dân hướng về Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân”, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh tại phiên thảo luận sáng nay của Đại hội XIII của Đảng.

Gỡ nút thắt, rào cản đổi mới giáo dục

Tham luận tại phiên họp sáng nay, 27.1 của Đại hội XIII, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã đánh giá toàn diện những kết quả và hạn chế, bất cập trong lĩnh vực giáo dục thời gian qua. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 29 – NQ/TW của Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong giai đoạn 2021 – 2025, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, Bộ Giáo dục – Đào tạo sẽ phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện tốt 5 nhóm giải pháp cơ bản.

Dựa vào tài nguyên trí tuệ để xây dựng các chiến lược phát triển Thủ đô

Thay mặt Đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội, phát biểu tại phiên họp sáng nay của Đại hội XIII, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong nêu rõ, căn cứ các quan điểm mới của Đảng, bám sát tình hình thực tiễn của Thủ đô, Hà Nội xác định phải dựa vào khoa học, công nghệ, văn hóa, tài nguyên trí tuệ để xây dựng các chiến lược phát triển. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng với văn hóa, con người là nhân tố quan trọng bậc nhất để phát triển nhanh và bền vững Thủ đô.

Xây dựng nền tư pháp vì Nhân dân phục vụ

Thay mặt Ban cán sự Đảng Tòa án Nhân dân tham luận tại phiên thảo luận sáng nay, 27.1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Thường trực Tòa án nhân dân tối cao Lê Hồng Quang đề nghị, phải xây dựng và ban hành Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược cải cách tư pháp mới trong giai đoạn 2020-2030, định hướng đến năm 2045 làm cơ sở về chính trị, quyết tâm đổi mới của Đảng trong lĩnh vực tư pháp.

Củng cố dư địa tài khóa, nâng cao khả năng chống chịu của nền tài chính quốc gia

Trình bày tham luận của Đảng bộ Tài chính tại phiên thảo luận của Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, một trong những khía cạnh quan trọng thể hiện sự thịnh vượng, phồn vinh của một quốc gia là sức mạnh của nền tài chính quốc gia (bao gồm cả tài chính Nhà nước, tài chính doanh nghiệp, tổ chức và tài chính dân cư). Do đó, trong giai đoạn tới, ngành tài chính sẽ tập trung củng cố dư địa tài khóa, nâng cao khả năng chống chịu của nền tài chính quốc gia.

Phát huy thành tựu 35 năm đổi mới, hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước

Chia sẻ bên lề Đại hội XIII của Đảng, nhiều đại biểu đánh giá cao tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội.

Đại hội XIII của Đảng - chìa khóa của tương lai

Việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cách đây 91 năm dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại không chỉ là sự kiện lịch sử, mà còn đặt nền móng cho sự phát triển của Việt Nam trong tương lai và tương lai ấy sẽ tiếp tục tỏa sáng như sao vàng rực rỡ trên lá cờ đỏ của đất nước Việt Nam. Đây là nhận định của Đại sứ Venezuela tại Việt Nam, bà Tatiana Josefina Pugh Moreno nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đối ngoại Đảng sẽ góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội XIII của Đảng

Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta, trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, đối ngoại Đảng cùng ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân đã triển khai nhiều giải pháp và đạt được những kết quả nổi bật. Nhân Đại hội XIII của Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đã trả lời phỏng vấn về những thành tựu trong công tác đối ngoại Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII và định hướng trong nhiệm kỳ Đại hội XIII.

Việc gì lợi cho dân, phải hết sức làm

Sáng nay, 27.1, tiếp tục ngày làm việc thứ ba của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Đại hội tiến hành phiên thảo luận toàn thể về các dự thảo Văn kiện trình Đại hội.