Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ tôn vinh “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021”

Tối 2.12, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc 2021” do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV của Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV của Chủ tịch Quốc hội VƯƠNG ĐÌNH HUỆ nhấn mạnh, thành công của Kỳ họp lần này tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một Quốc hội “Chủ động, Trí tuệ, Đoàn kết, Đổi mới và Trách nhiệm”, một Quốc hội ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri, Nhân dân; đồng thời là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XV

Cũng trong phiên bế mạc diễn ra sáng nay, 13.11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, với 467/479 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,59%.

Thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thừa Thiên Huế

Với 436/470 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 87,37%, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2022

Với 473/475 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 94,79%, Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022.

Thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn

Sáng 13.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội đã tiến hành phiên bế mạc, thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV với 480/480 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 96,19%.

Thông qua Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm

Sáng 13.11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025) với 460/473 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 92,18%.

Thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa

Tiếp tục chương trình làm việc sáng 13.11, Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa với 414/462 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 82,97%.

Thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

Với 430/467 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 86,17%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV, sáng 13.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, với 442/477 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 88,58%

Bổ sung nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế - xã hội

Sáng 13.11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022 với 465/468 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, chiếm tỷ lệ 93,19%.