Ứng dụng công nghệ thông tin để tăng tương tác giữa người ứng cử với cử tri

Ngày 5.5, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đã kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại tỉnh Hà Giang.

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ VŨ HẢI HÀ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN ĐẮC VINH Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ NGUYỄN THỊ THANH Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ LÊ QUANG HUY Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

TÓM TẮT TIỂU SỬ ĐỒNG CHÍ BÙI VĂN CƯỜNG Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Quốc hội bầu 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tiếp tục phiên làm việc chiều 6.4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV, với tỷ lệ 91,88% tỷ lệ đại biểu Quốc hội tán thành.

Bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Nước

Chiều 6.4, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tỷ lệ 93,13% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

Ngày 6.4, tại Hà Nội, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn dự hội nghị.

Miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 - 2021

Tiếp tục phiên làm việc sáng 6.4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội Khóa XIV

Sáng 6.4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội Khóa XIV.