Đảng bộ xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội

Vững tin bước vào nhiệm kỳ mới

- Thứ Năm, 21/05/2020, 08:46
Là xã thuần nông chuyên canh cây lúa, Đại Áng (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) có diện tích đất tự nhiên khoảng 504.7ha, gần 12 nghìn nhân khẩu; trong những năm qua Đại Áng đã hoàn thành và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014. Đảng bộ và nhân dân xã Đại Áng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực; duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới theo hướng đô thị hóa, bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi tích cực tạo lợi thế và thuận lợi cho sự phát triển của Đại Áng những năm tiếp theo.

Phát triển nhanh, bền vững

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đại Áng Trần Quốc Oai cho biết, Đảng bộ xã Đại Áng có 335 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ trực thuộc. Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định cơ cấu kinh tế của xã là “Thương mại, dịch vụ - Nông nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp”, với nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá là “xây dựng vùng nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch nông thôn mới, phát triển mô hình trang trại sinh thái, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp”. Để thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 thành công, Đảng bộ xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí Đảng ủy viên, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Từ định hướng đúng đắn, sáng tạo của Đảng bộ, quyết tâm của chính quyền và tinh thần đồng thuận của người dân, kinh tế - xã hội địa phương đã có bước phát triển nhanh, bền vững. Tính đến hết tháng 4.2020, tổng giá trị sản xuất trong 5 năm ước đạt 615,5 tỷ đồng, giá trị một hecta đất nông nghiệp đạt 190 triệu đồng/năm, tăng 50 triệu so với đầu nhiệm kỳ. Kết quả thu ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt và vượt dự toán huyện Thanh Trì giao. Tổng thu trong 5 năm được 389,55 tỷ đồng, đạt 167,13%; thu nhập bình quân đầu người đạt 51,5 triệu đồng/người/năm vượt 6,5 triệu đồng so với nghị quyết Đại hội.

Đặc biệt, xã Đại Áng đã coi xây dựng và nâng cao các tiêu chí Nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ và nhân dân xã trong suốt nhiệm kỳ. Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát động phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Nông thôn mới” được cán bộ, đảng viên, nhân dân hưởng ứng. Có thể kể ra sự đồng lòng nhất trí của Đảng bộ và nhân dân qua việc trùng tu, tôn tạo các công trình tôn giáo bằng nguồn vốn xã hội hóa trên 27 tỷ đồng như: Cải tạo, xây mới chùa Thanh Dương thôn Vĩnh Thịnh, chùa Thiên Phúc thôn Đại Áng và chùa Ứng Linh thôn Vĩnh Trung), đã huy động được hàng nghìn ngày công lao động tham gia, tạo diện mạo nông thôn mới.


Nhà văn hóa thôn Đại Áng, xã Đại Áng khang trang, sạch đẹp  
Nguồn: ITN

Xác định công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xã, ngay từ đầu nhiệm kỳ Đảng ủy xã đã có nhiều giải pháp chỉ đạo về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký quản lý đất đai, lập hồ sơ quản lý. Đảng ủy xã xây dựng và ban hành 5 nghị quyết chuyên đề về lãnh đạo công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo đảm trật tự giao thông, trật tự đô thị, công cộng và vệ sinh môi trường trên địa bàn xã. Trong 5 năm đã đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 27 hộ gia đình, cá nhân, đăng ký quản lý đất đai, lập hồ sơ quản lý cho 630 trường hợp trong đó cấp giấy xác nhận đăng ký đất đai cho 205 trường hợp; hoàn thành việc cấp đổi, cấp lại 1299/1309 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền, đổi thửa.

Bí thư Đảng ủy xã Đại Áng Trần Quốc Oai cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Thanh Trì và sự vào cuộc đồng bộ từ các cấp ủy đảng, chính quyền cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đại Áng đã phát huy mọi tiềm năng, lợi thế của địa phương thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXIV thành công, làm tiền đề cho sự phát triển địa phương trong nhiệm kỳ tiếp theo với mục tiêu chung của huyện là phấn đấu trở thành quận giai đoạn 2020 - 2025. Xã Đại Áng đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội - an ninh quốc phòng, kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, thu ngân sách đạt kết quả tốt, tỷ lệ tăng thu bình quân hàng năm đạt 14,4%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp đã góp phần tăng thu nhập cho người dân, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp...

Củng cố vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức

Những thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã Đại Áng là kết quả vai trò lãnh đạo, chỉ đạo cùng những chủ trương đúng đắn, sáng tạo của tập thể đảng bộ xã. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt là xây dựng tổ chức đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, Đảng ủy xã đã đặc biệt chú trọng đến việc tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, thành phố, huyện Thanh Trì đến 100% cán bộ, đảng viên. Trong đó, việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị là việc làm thường xuyên, liên tục, lấy kết quả thực hiện làm thước đo, tiêu chí đánh giá cán bộ, đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ đã ban hành và tổ chức quán triệt triển khai 23 nghị quyết chuyên đề tới các chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các nhiệm vụ đột xuất trên địa bàn. Tổ chức 12 hội nghị báo cáo viên tại xã về tình hình biên giới trên bộ, tình hình Biển Đông, các hoạt động đối nội, đối ngoại của Đảng và nhà nước. Tổ chức 5 hội nghị quán triệt các chuyên đề, 100% các chi bộ, đơn vị, cán bộ đảng viên, công chức, người đứng đầu… đã đăng ký, tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua đó nhận thức của cán bộ đảng viên đã có nhiều chuyển biến tích cực, có sự lan tỏa góp phần đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ và đảng viên.

Mục tiêu lớn nhất của Đảng bộ xã Đại Áng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là phát triển kinh tế phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao, bền vững. Khai thác các nguồn thu, từng bước bảo đảm khả năng tự cân đối ngân sách. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ - công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - nông nghiệp. Tiếp tục thực hiện tốt Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng; phối hợp đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật, văn hóa xã hội theo hướng đô thị, hiện đại, đồng bộ. Quan trọng hơn cả là nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân, tập trung giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, dân sinh bức xúc góp phần hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện phát triển thành quận, xã thành phường giai đoạn 2020 - 2025. Tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết, truyền thống hiếu học, quê hương Đại Áng anh hùng.

Phương Hoa