CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN VĂN YÊN LẦN THỨ XVI NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Tự hào và kỳ vọng

- 07:49, 08/06/2020
Tự hào với những thành quả đạt được trong giai đoạn qua, các cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Văn Yên đều mong mỏi, tin tưởng và kỳ vọng Đảng bộ nhiệm kỳ mới tiếp tục có những quyết sách mạnh mẽ, sáng tạo, hiệu quả, đưa Văn Yên ngày càng phát triển nhanh và bền vững.

- Bác Phương Trọng Liễu, thị trấn Mậu A: Tôi cho rằng, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Yên đã luôn đoàn kết, thống nhất từ ý chí đến hành động, đưa ra nhiều nghị quyết sát hợp với tình hình thực tế và vì lợi ích của nhân dân. Điểm nổi bật là đã đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng gần dân. 5 năm gần đây bộ mặt nông thôn ở các địa phương đã có nhiều khởi sắc, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, xuất hiện nhiều mô hình kinh tế mới, hiệu quả; phát triển hệ thống đường giao thông nông thôn, đời sống của người dân được nâng lên rất nhiều. Tôi mong muốn, Đại hội lần thứ XVI chọn được những người thực sự xứng đáng, tận tụy, có trách nhiệm bầu vào Ban Chấp hành.

- Chị ĐẶNG THỊ CHINH, xã Đại Sơn: Tôi mong muốn Đai hội sẽ thống nhất đưa ra được các nghị quyết sát thực, hợp lòng dân, đáp ứng được nhu cầu của nhân dân, nhất là các quyết sách, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Trong đó, ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc ở những nơi khó khăn, góp phần nâng cao đời sống, ổn định cho bà con. Ngoài ra, tôi cũng mong muốn các đại biểu về dự đại hội sáng suốt lựa chọn để bầu vào BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 những cán bộ có sức khỏe, sâu sát với nhân dân, đủ đức, đủ tài để lãnh đạo xây dựng huyện Văn Yên ngày càng phát triển, phấn đấu xây dựng huyện Văn Yên trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025.

- Anh PHẠM TÙNG NGUYÊN, xã Đại Phác: Tôi rất vinh dự được Đại hội Đảng bộ xã Đại Phác bầu là đại biểu chính thức đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên lần thứ XVI, đây là sự tín nhiệm, tin tưởng của Đại hội xã giao trọng trách cho chúng tôi. Vì vậy, tôi luôn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với đoàn Đại biểu của xã tham gia đầy đủ, có trách nhiệm với các hoạt động, những nội dung chương trình của Đại hội đề ra. Tôi tin tưởng Đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp, thống nhất đưa ra được các nghị quyết và chương trình hành động của Đảng bộ huyện sát với tình hình thực tế, đi vào cuộc sống, tiếp tục đem lại lợi ích cho người dân.

- Chị LƯƠNG THỊ SẮM, thôn Khe Kìa, xã Phong Dụ Hạ: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Văn Yên đã có nhiều nghị quyết về phát triển kinh tế phù hợp với thực tế địa phương bằng các chính sách về vay vốn, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình kinh tế mới. Đặc biệt, đã chăm lo, tạo điều kiện cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế hộ gia đình, chính vì vậy mà đời sống của người dân chúng tôi đã từng bước được nâng lên, nhiều hộ đã thoát nghèo. Nhiệm kỳ mới, tôi mong Đảng bộ huyện sẽ tiếp tục có những chính sách, những mô hình kinh tế hiệu quả để giúp người dân, nhất là đồng bào dân tộc không chỉ thoát nghèo mà còn biết làm giàu, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

- Anh MAI QUỐC NGỮ, xã Phong Dụ Hạ: Đổi mới phương thức lãnh đạo là một nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng đảng, vì vậy tôi mong muốn Đảng bộ huyện Văn Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ là một tập thể trí tuệ, đổi mới thực sự, không chỉ đổi mới nội dung, mà đổi mới phương thức lãnh đạo, mà trực tiếp và thường xuyên là Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy theo hướng sát cơ sở, hướng về cơ sở với phương châm dân chủ, cởi mở, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bên cạnh đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nâng cao chất lượng hiệu quả điều hành của chính quyền; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội để từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 

THU NHÀI - MỸ VÂN thực hiện