HĐND huyện Gia Lâm:

Tổ chức kỳ họp sát thực tiễn

- 23:44, 09/07/2020
Bên cạnh việc thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân..., HĐND huyện Gia Lâm trong năm qua đã tổ chức thành công các kỳ họp, phiên giải trình theo hướng đổi mới, thiết thực, hướng về cơ sở, qua đó, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân tại địa phương.

Chất vấn đi thẳng vào trọng tâm vấn đề

Theo Phó Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm Nguyễn Đức Hồng: Bên cạnh hoạt động giám sát, khảo sát, tiếp công dân, tiếp xúc cử tri, trong năm qua, việc tổ chức các kỳ họp và phiên giải trình được Thường trực HĐND huyện tổ chức thành công, phát huy được vai trò của HĐND trong hệ thống chính trị của huyện. Theo đó, các kỳ họp không ngừng được đổi mới theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của huyện.


Trong năm qua, HĐND huyện Gia Lâm đã tổ chức các kỳ họp, phiên giải trình theo hướng đổi mới, thiết thực, hướng về cơ sở
Ảnh: P.Long

Đáng chú ý, tại các kỳ họp thường kỳ, HĐND huyện và các xã, thị trấn đã dành một phiên để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, trong đó, nội dung chất vấn tập trung vào các vấn đề được đại biểu HĐND và cử tri quan tâm. “Các phiên chất vấn diễn ra nghiêm túc, thẳng thắn, dân chủ, có sự trao đổi làm rõ thông tin giữa các đại biểu HĐND huyện với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan. Phần trả lời cơ bản đúng trọng tâm, đi thẳng vào nội dung câu hỏi và đã cơ bản giải đáp, làm rõ được các vấn đề đại biểu nêu, thể hiện trách nhiệm cao giữa đại biểu chất vấn và người trả lời chất vấn” - Phó Chủ tịch HĐND huyện cho biết.

Không chỉ đổi mới tại các kỳ họp ở cấp huyện, năm 2108 cũng là năm đánh dấu việc đổi mới mạnh trong công tác tổ chức kỳ họp tại các xã và thị trấn trên địa bàn huyện. Cụ thể, HĐND xã, thị trấn tổ chức thành công 44 kỳ họp thường kỳ và 11  kỳ họp bất thường để thực hiện các trình tự, thủ tục miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch UBND xã do thay đổi nhân sự... “Các kỳ họp được tổ chức bảo đảm theo đúng luật. Nghị quyết thông qua tại kỳ họp HĐND được thực tế khẳng định đúng đắn, phù hợp và đi ngay vào cuộc sống, phát huy được vai trò của đại biểu nhân dân trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương” - ông Nguyễn Đức Hồng khẳng định.

Đổi mới hoạt động thảo luận, chất vấn tại kỳ họp

Theo Phó Chủ tịch HĐND huyện Gia Lâm, trong năm 2020, bên cạnh việc tổ chức tốt các kỳ họp trong năm bảo đảm đúng luật, Thường trực HĐND huyện khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp; phát huy hơn nữa thẩm quyền, vai trò của đại biểu HĐND trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, HĐND huyện tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri theo hướng gần dân, sát dân, tăng hình thức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Quan tâm mở rộng thành phần cử tri tham gia các cuộc tiếp xúc, nâng cao chất lượng ý kiến đóng góp của cử tri cũng như chất lượng báo cáo trả lời kiến nghị cử tri. Đồng thời, nâng cao hơn nữa vai trò của các Tổ HĐND trong việc tổng hợp, theo dõi, phản ánh, đôn đốc thực hiện, giải quyết các kiến nghị của cử tri, các vấn đề dân sinh bức xúc tại đơn vị đại biểu trúng cử.

Ngoài ra, HĐND huyện sẽ tập trung vào giám sát chuyên đề, hướng trọng tâm vào những vấn đề còn nhiều khó khăn, vướng mắc; phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện; thực hiện hiệu quả, chất lượng công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thường trực, các đại biểu HĐND huyện; duy trì nền nếp tiếp công dân và theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết theo quy định.

L.HUỲNH