Xây dựng Nông thôn mới ở Hà Nội

Phú Xuyên - đích đến không còn xa

- 01:22, 10/07/2020
Thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”, huyện Phú Xuyên đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các tiêu chí. Đến nay, huyện đã có 26/26 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện, Phú Xuyên đang tập trung nguồn lực, dồn sức với mục tiêu cán đích huyện nông thôn mới năm 2020.

Theo UBND huyện Phú Xuyên, bên cạnh hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM, các xã trên địa bàn huyện cũng tập trung nâng cao chất lượng tiêu chí NTM, tiếp tục xây dựng kế hoạch hoàn thiện hạ tầng nông thôn. Bên cạnh đó, với mục tiêu phát triển bền vững, huyện đang quyết liệt chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp tái cơ cấu kinh tế, thu hút đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả  kinh tế để chất lượng đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Diện mạo nông thôn hiện đại

Ngay từ khi bước vào thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền các cấp huyện Phú Xuyên đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là khâu đột phá làm thay đổi diện mạo nông thôn. Do đó, các cấp, ngành huyện đã huy động và tổ chức lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng NTM. Mặc dù còn nhiều khó khăn do nhiều xã xa trung tâm huyện, có xuất phát điểm thấp nhưng sau 10 năm triển khai, tất cả các xã của huyện luôn tích cực thực hiện các tiêu chí bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đến nay, toàn huyện đã có 26/26 xã được UBND thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM. Theo đó, cơ sở hạ tầng ngày càng đồng bộ, hiện đại; cảnh quan môi trường thay đổi, các vấn đề ô nhiễm cơ bản được khắc phục; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, nhiều địa phương, khu dân cư xây dựng được đời sống văn hóa lành mạnh, hạn chế và xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng ngày càng được nâng cao. Đây cũng là động lực để huyện Phú Xuyên hoàn thành tốt các tiêu chí NTM, cũng như thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thực tế, huyện Phú Xuyên đã huy động được nguồn lực rất lớn từ sự đóng góp của các đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân, góp phần hoàn thiện các tiêu chí NTM. Theo báo cáo của UBND huyện, riêng 3 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp, Nhân dân trên địa bàn đã đóng góp được hơn 16 tỷ đồng. Từ nguồn vốn xã hội hóa cùng nguồn đầu tư từ ngân sách, huyện đã xây mới, nâng cấp 205,5km đường liên xã, bê tông hóa 507,8km đường thôn xóm, rải đá cấp phối 799,2km đường nội đồng. Chia sẻ kinh nghiệm triển khai chương trình, Chủ tịch UBND xã Hoàng Long Nguyễn Văn Hội cho biết, nhờ tập trung các nguồn lực, năm 2019, xã Hoàng Long đã hoàn thành 19/19 tiêu chí và được thành phố Hà Nội công nhận xã đạt chuẩn NTM. Ngoài việc được thành phố và huyện đầu tư xây dựng 3 trường học, 2 tuyến giao thông nông thôn, nhà làm việc “một cửa”, xã cũng thực hiện cứng hóa 19 ngõ xóm, trong đó, nguồn vốn do Nhân dân đóng góp được 3,9 tỷ đồng. Riêng quý I năm 2020, xã hoàn thiện thêm 3 xóm ngõ, huy động xã hội hóa được hơn 50 triệu đồng.

Không chỉ thay đổi về cơ sở hạ tầng, tạo dựng được tinh thần đoàn kết trong cộng đồng dân cư, mà tập quán canh tác, sản xuất của người nông dân ở Phú Xuyên cũng đang thay đổi rõ rệt theo hướng đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp. Đến nay, trên địa bàn huyện có 2.830ha đã chuyển đổi canh tác với 95 trang trại sản xuất đạt giá trị gần 142 tỷ đồng/năm. Đặc biệt, có những trang trại chăn nuôi theo quy trình khép kín, có điều tiết nhiệt độ, độ ẩm, ảnh sáng, máng ăn tự động, giúp người nông dân thuận tiện trong chăm sóc vật nuôi, giảm ô nhiễm môi trường. Trong lĩnh vực trồng trọt, nhờ áp dụng công nghệ cao nên nhiều mô hình sản xuất bảo đảm an toàn thực phẩm, giá trị sản xuất/ha canh tác đạt từ 200 - 250 triệu đồng, có mô hình đạt 500 - 700 triệu đồng/ha, như: Mô hình măng tây, dưa lưới, rau cần… Huyện cũng đã xây dựng được 4 chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, góp phần bảo đảm chất lượng và đầu ra ổn định cho nông sản. Nhờ đó, thu nhập bình quân/người của người dân Phú Xuyên ngày càng tăng, đến nay đạt khoảng 45,2 triệu đồng/người/năm, không còn nhà dột nát, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,95%.

Cùng với phát triển kinh tế, huyện còn quan tâm nâng cao chất lượng môi trường. Huyện đã xây thêm 11 trạm trung chuyển rác, rác sinh hoạt, rác sản xuất của làng nghề được thu gom vận chuyển trong ngày, xử lý đúng quy định. Bên cạnh đó, các xã, thị trấn đã xây dựng được 50 tuyến đường hoa, góp phần tạo cảnh quan môi trường nông thôn ngày càng sạch, đẹp, hiện đại.


Một góc nông thôn mới huyện Phú Xuyên  
Ảnh: Tường Vy

Huy động nguồn lực hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới

Trên cơ sở có 100% số xã đạt chuẩn NTM, huyện Phú Xuyên đang nỗ lực thực hiện 9 tiêu chí huyện NTM, gồm: Quy hoạch, giao thông, thủy lợi, điện, y tế - văn hóa - giáo dục, tiêu chí sản xuất, môi trường, an ninh trật tự và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, hướng tới mục tiêu cán đích huyện NTM trong năm 2020. Do đó, ngay từ đầu năm 2020, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kịp thời các văn bản làm cơ sở để triển khai thực hiện chương trình.

Theo UBND huyện Phú Xuyên, để đạt mục tiêu cán đích huyện NTM năm 2020, từ nay đến cuối năm, huyện tiếp tục chỉ đạo các xã duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM đã đạt, hoàn thiện các tiêu chí cơ bản đạt. Ngoài nguồn vốn hỗ trợ của thành phố, Phú Xuyên xác định huy động nguồn vốn tại chỗ bằng việc tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất, xử lý đất xen kẹt; đồng thời, huy động các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, các hợp tác xã và hộ kinh doanh góp vốn đầu tư thực hiện các dự án có khả năng thu hồi vốn như: Trung tâm thương mại, chợ đầu mối, hệ thống nước sạch, đào tạo nghề... Bên cạnh đó, huyện tiếp tục huy động Nhân dân góp vốn, ngày công chung sức xây dựng các công trình hạ tầng, cải thiện môi trường nông thôn, chung tay hướng tới “đích” huyện NTM.

Tại cuộc họp rà soát các tiêu chí huyện NTM vừa qua, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Trọng Vĩnh đã nhấn mạnh, việc hoàn thành các tiêu chí huyện NTM là nhiệm vụ quan trọng đòi hỏi nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Trong điều kiện dịch bệnh Covid - 19 vẫn có nguy cơ bùng phát, huyện Phú Xuyên cần nỗ lực thực hiện song song hai nhiệm vụ: Phòng chống dịch bệnh và tập trung hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM theo mục tiêu đã đề ra. Các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM. Bên cạnh đó, khơi dậy các tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế nông nghiệp, làng nghề, thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư, góp phần nâng cao hơn nữa thu nhập của người dân. Phó Chủ tịch UBND huyện cũng đề nghị, theo chức năng nhiệm vụ được giao, các cơ quan, đơn vị cần sát sao nhiệm vụ, thường xuyên cập nhật tình hình, báo cáo UBND huyện để kịp thời hỗ trợ, có phương án tháo gỡ khó khăn trong thực hiện các tiêu chí NTM. Dù đã đạt nhiều thành quả nổi bật, song huyện Phú Xuyên mong muốn lãnh đạo thành phố, các sở, ngành tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, đồng hành cùng huyện. Đây chính là động lực, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin để huyện thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng NTM.

ĐÀO CẢNH