Hầu hết cấp xã chưa tự cân đối được thu chi ngân sách

- 23:39, 09/07/2020
Tại buổi làm việc với lãnh đạo các Sở Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Giao thông - Vận tải về tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà yêu cầu các Sở cần chủ động đề xuất, tham mưu với thành phố phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi... sao cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô trong giai đoạn tới.

Nguồn thu ngân sách của nhiều phường không ổn định

Theo đánh giá của đoàn giám sát: Việc thực hiện các quy định về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phân chia nguồn thu vẫn còn 20/30 đơn vị hành chính cấp huyện và hầu hết đơn vị hành chính cấp xã chưa tự cân đối được thu chi ngân sách. Đồng thời, nguồn thu ngân sách của nhiều phường không ổn định do phụ thuộc nhiều vào số thu từ các khoản không ổn định; nhiều quận, huyện có số thu trên địa bàn vượt dự toán song nhiều đơn vị phụ thuộc lớn từ khoản thu tiền sử dụng đất (đây là nguồn thu không ổn định, phụ thuộc lớn vào sự phát triển của thị trường bất động sản) dẫn đến việc thực hiện nhiệm vụ cũng không ổn định, ảnh hưởng tới cân đối thu, chi ngân sách hàng năm...


Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà phát biểu kết luận buổi giám sát
Ảnh: P. Long

Bên cạnh đó, đoàn giám sát cho rằng việc phân cấp nhiệm vụ chi gắn với phân cấp quản lý kinh tế - xã hội trong một số lĩnh vực còn bất cập; việc tổ chức, triển khai thực hiện nhiệm vụ chi gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước, cung cấp dịch vụ công trên thực tế còn chưa kịp thời đáp ứng nhu cầu dân sinh. Đáng chú ý, nhiều quận, huyện phản ánh các trường hợp một số nội dung chi trên địa bàn quận, huyện, thị xã nhưng thuộc nhiệm vụ chi của cấp thành phố nên cần thời gian phản ánh lên cấp thành phố để triển khai thực hiện và chưa giải quyết kịp thời kiến nghị của cử tri và nhân dân (đặc biệt trong các lĩnh vực thủy lợi, quản lý đường bộ, công viên cây xanh, chiếu sáng công cộng, thoát nước đô thị…).

Thậm chí, một số nhiệm vụ chi của cấp huyện, cấp xã nhưng các huyện, thị xã chưa chủ động cân đối, bố trí ngân sách để thực hiện, còn phải trông chờ ngân sách thành phố hỗ trợ. Trong khi đó, định mức phân bổ chi ngân sách trong một số lĩnh vực còn thấp, chưa đáp ứng được nhu cầu; định mức phân bổ ổn định cho cả giai đoạn chưa tính đến yếu tố trượt giá và tốc độ tăng trưởng phát triển kinh tế xã hội chung của Thủ đô...

Triển khai có hiệu quả việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà đề nghị các sở, đặc biệt là Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các quận, huyện, thị xã trong triển khai, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi. Kịp thời hướng dẫn, giải quyết, báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các vướng mắc của các địa phương trong quá trình thực hiện nghị quyết, đặc biệt là các nội dung vướng mắc đã được Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố tổng hợp qua giám sát thực tiễn ở các quận, huyện, thị xã.

Để bảo đảm cho việc xây dựng tờ trình, dự thảo nghị quyết thời kỳ ổn định ngân sách 2021 - 2025 trình kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2020, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị các sở, ngành cần tập trung nghiên cứu, tham mưu kịp thời với UBND thành phố, phối hợp với các ban HĐND để xây dựng trên cơ sở phân các nhóm, bao gồm: Nhóm quận; nhóm các huyện chuẩn bị lên quận; nhóm huyện, thị xã còn lại và có thuyết minh cụ thể.

Về phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giai đoạn 2021 - 2025, đoàn giám sát đề nghị 2 Sở Tài chính và Kế hoạch và Đầu tư chủ động đề xuất, tham mưu với thành phố phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi gắn với phân cấp kinh tế - xã hội cho kỳ ổn định ngân sách tiếp theo bảo đảm thống nhất theo nguyên tắc: Phù hợp với các quy định của pháp luật; cấp nào làm tốt hơn, hiệu quả hơn thì giao cấp đó thực hiện và bảo đảm đủ nguồn lực để cấp đó triển khai nhiệm vụ... “Đặc biệt, trong quá trình xây dựng phương án phân cấp, các Sở cần nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến từ cơ sở, hợp lý thì tiếp thu chỉnh sửa, chưa hợp lý thì phải rõ căn cứ, lý do. Đồng thời, quan tâm đến yêu cầu, đặc thù triển khai quản lý theo mô hình Chính quyền đô thị” - bà Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh.

Nguyên Khôi