Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội

Cần lập biểu theo dõi tiến độ Đại hội đảng ở các đơn vị

- 23:40, 09/07/2020
Thực hiện chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội (ĐH) Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, đoàn công tác số 12 Ban Thường vụ Thành ủy do Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico).

Hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ

Báo cáo đoàn công tác, Phó Bí thư Đảng ủy Handico Phan Thanh Chung cho biết: Đảng bộ Tổng Công ty có 14 chi bộ và 24 đảng bộ cơ sở với 1.418 đảng viên. Căn cứ các chỉ thị, kế hoạch của Trung ương và thành phố về tổ chức ĐH Đảng các cấp, ngay từ cuối năm 2019, Đảng ủy Handico đã tổ chức quán triệt đến mọi cán bộ chủ chốt, ban đảng, phòng, ban Tổng Công ty và lãnh đạo các đơn vị thành viên; thành lập các tiểu ban phục vụ ĐH đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ V (nhiệm kỳ 2020 - 2025)... Đến thời điểm này, 38 chi bộ, đảng bộ cơ sở đã xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức ĐH cấp cơ sở, trong đó 42/109 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở tổ chức ĐH xong; 21/38 chi bộ, đảng bộ cơ sở đã xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020 (lần 2) để xin ý kiến ĐH chi bộ trực thuộc, trình ĐH đảng bộ cấp cơ sở sẽ diễn ra vào quý II.2020... Dự kiến trong tháng 4 - 5.2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty duyệt hồ sơ ĐH các chi bộ, đảng bộ cơ sở.


Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với Đảng bộ Hadico
Ảnh: P. Long

Nhằm chuẩn bị cho ĐH đại biểu Đảng bộ Tổng Công ty lần thứ V (nhiệm kỳ 2020 - 2025) dự kiến diễn ra trong tháng 7.2020, đến nay các tổ giúp việc đã hoàn thành dự thảo lần 1 báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ, dự kiến tháng 4-5-6.2020 sẽ xin ý kiến rộng rãi tại ĐH nhiệm kỳ 2020 - 2025 các chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc. Tuy nhiên, do biến động nhân sự chủ chốt nên phải đến cuối năm 2019 Đảng ủy Handico mới kiện toàn bổ sung xong Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và các chức danh khác, nên dự kiến trong tháng 3.2020 sẽ thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

Tổ chức Đại hội Đảng nhưng vẫn làm tốt nhiệm vụ kinh doanh

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đánh giá Đảng ủy Tổng Công ty là một trong những đảng bộ lớn của Thủ đô; bên cạnh việc bảo đảm các yêu cầu về sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng cũng được Handico thực hiện nghiêm túc và hiệu quả. “Đảng ủy Handico đã thực hiện nghiêm chỉ thị của Bộ Chính trị, kế hoạch của Thành ủy và sớm ban hành các kế hoạch, tổ chức quán triệt mọi công việc chuẩn bị ĐH Đảng các cấp đến các chi bộ, đảng bộ, đảng viên; thành lập các tổ công tác… Đồng thời, thu nhập bình quân của người lao động tại đơn vị ngày càng tăng, các đoàn thể hoạt động hiệu quả, tập thể đoàn kết, kiện toàn bộ máy... và đạt nhiều kết quả đáng khả quan trong sản xuất kinh doanh” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố ghi nhận.

Trong thời gian tới, ông Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Đảng bộ Tổng Công ty thực hiện chu đáo kế hoạch tổ chức ĐH Đảng các cấp, trong đó chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thành ủy về trách nhiệm của Ban Thường vụ, của Bí thư cấp ủy; truyền tải các nội dung này tới các chi, đảng bộ cơ sở. “Đặc biệt, cần lập ngay biểu kế hoạch về tiến độ thực hiện tổ chức ĐH các cấp, trong đó có lịch hằng tuần, định lượng công việc hằng ngày, các mốc thời gian theo lộ trình cụ thể, để bảo đảm tiến độ chung trong tổ chức ĐH Đảng” - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chỉ đạo.

Đối với 67/109 chi bộ, đảng bộ chưa tổ chức ĐH, Đảng ủy Handico cần rà soát xem chi bộ nào còn vướng mắc cần đề ra hướng tháo gỡ để bảo đảm tiến độ. Cùng với đó, Handico cần tập trung chỉ đạo cho ĐH điểm, sau đó rút kinh nghiệm ngay; trong đó ngay trong tuần này cần rà soát mọi công việc để sẵn sàng cho ĐH điểm. Bên cạnh đó, cần tập trung rà soát tình hình đảng viên, nắm chắc tại các cơ sở còn khó khăn, có tiềm ẩn phức tạp để có giải pháp phù hợp, dự báo tình hình.

“Song song với tổ chức tốt ĐH Đảng, Handico vẫn phải bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, không giãn tiến độ cổ phần hóa. Đồng thời, cần xác định tổ chức ĐH Đảng là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực, phát động nhiều phong trào thi đua, với nhiều công trình của Đảng bộ Tổng Công ty để chào mừng ĐH” - ông Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh.

NGUYÊN KHÔI