86 người thuộc các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội Khóa XV