8 thủ tục hành chính lĩnh vực lâm nghiệp có hiệu lực từ 30.10 

Xem với cỡ chữ
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN - PTNT) vừa ban hành Quyết định số 4044/QĐ-BNN-TCLN công bố 8 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực lâm nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30.10.2020.

Trong 8 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN - PTNT, cấp Trung ương có 4 thủ tục, bao gồm: Cấp giấy phép FLEGT đối với gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp để xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất vào Liên minh châu Âu Lâm nghiệp Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam; Gia hạn giấy phép FLEGT đối với gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp để xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất vào Liên minh châu Âu Lâm nghiệp Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.

Trong 8 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN-PTNT, cấp Trung ương có 4 thủ tục, cấp địa phương 5 thủ tục.
Trong 8 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN-PTNT, cấp Trung ương có 4 thủ tục, cấp địa phương 5 thủ tục.

Hai thủ tục cấp Trung ương tiếp theo là Cấp thay thế giấy phép FLEGT đối với gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp để xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất vào Liên minh châu Âu Lâm nghiệp Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam; Cấp lại giấy phép FLEGT đối với gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp để xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất vào Liên minh châu Âu Lâm nghiệp Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.

Đối với thủ tục hành chính cấp tỉnh có 2 thủ tục là: Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu lâm nghiệp Chi cục  Kiểm lâm cấp tỉnh; Phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ lâm nghiệp Chi cục Kiểm lâm cấp tỉnh hoặc Sở NN - PTNT. Thủ tục hành chính cấp huyện có 2 thủ tục là: Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục hải quan Lâm nghiệp Chi cục Hải quan; Xác nhận nguồn gốc gỗ trước khi xuất khẩu Lâm nghiệp Hạt Kiểm lâm cấp huyện.

Anh Việt