6 tháng, giải ngân đầu tư công trong nông nghiệp ước đạt gần 36% 

Xem với cỡ chữ

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, trong 6 tháng đầu năm, khối lượng giải ngân vốn đầu tư công của ngành ước đạt 3.528 tỷ đồng, bằng 35,83% kế hoạch. Bộ sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để giải ngân nhanh các công trình, dự án, góp phần tác động đến tăng trưởng và phục vụ cho sản xuất cũng như: Phòng chống thiên tai, đặc biệt các dự án quan trọng, quy mô lớn.
Bộ đã tổ chức các hội nghị trực tuyến giao ban xây dựng cơ bản, kiểm tra, giám sát để kịp thời nhận diện vướng mắc của từng dự án và chủ đầu tư. Đồng thời, có giải pháp cụ thể tháo gỡ, đặc biệt là công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Tại các cuộc giao ban toàn ngành về xây dựng cơ bản, Bộ đã chỉ đạo, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc nhằm thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 ngay từ những tháng đầu năm. 

Bộ cũng rà soát kế hoạch tổng thể từng dự án để làm cơ sở đôn đốc thực hiện hoàn thành kế hoạch năm 2021, kịp thời điều chỉnh vốn kế hoạch năm linh hoạt, phù hợp tiến độ các dự án, các chủ đầu tư. Cùng đó, tăng cường việc kiểm tra tiến độ thực hiện dự án để đôn đốc và kịp thời tháo gỡ vướng mắc cùng chủ đầu tư trong quá trình thực hiện, đặc biệt là những dự án lớn, phức tạp, có kế hoạch vốn nhiều. Ngoài ra, Bộ rà soát các dự án có vướng mắc về thuế VAT sử dụng nguồn vốn nước ngoài của các dự án ODA, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh dự án, hiệp định. Bộ đã điều chỉnh linh hoạt, kịp thời vốn kế hoạch giữa các dự án bảo đảm đáp ứng khả năng giải ngân cao nhất của từng dự án. Riêng trong tháng 5 đã có hai văn bản điều chỉnh kế hoạch vốn 412 tỷ đồng cho các dự án trái phiếu Chính phủ và ODA.
Đến nay, Bộ đã rà soát và dự kiến giải ngân cả năm 2021 đạt 100% kế hoạch phần vốn trong nước được giao. Đối với phần vốn nước ngoài phấn đấu giải ngân đến mức tối đa do gặp một số vướng mắc về quy định xuất xứ nguyên vật liệu theo Hiệp định đã ký với nhà tài trợ, quy định của Nghị định 56/2020/NĐ-CP ngày 25.5.2020 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài không cho sử dụng vốn nước ngoài để thanh toán thuế và một số chi khác.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng kế hoạch vốn năm 2021 bộ được giao là 9.846 tỷ đồng; trong đó, vốn trong nước là 7.001 tỷ đồng, vốn ODA 2.845 tỷ đồng.

Bích Hồng