Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV:

499 người trúng cử đủ tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XV