4 mức đánh giá nguy cơ và cấp độ áp dụng để tổ chức hoạt động vận tải 

Xem với cỡ chữ
Bộ Giao thông Vận tải vừa có Quyết định 1740/QĐ-BGTVT ngày 30.9.2021 ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1.10.2021. Theo đó, mức đánh giá nguy cơ và cấp độ áp dụng gồm: Cấp 1: nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh; cấp 2: nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng; cấp 3: nguy cơ cao tương ứng với màu cam; cấp 4: nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.