38 triệu USD cải thiện môi trường TP Đồng Hới 

Xem với cỡ chữ

      UBND tỉnh Quảng Bình đã khởi công dự án vệ sinh môi trường, với tổng mức đầu tư gần 38 triệu USD. Vốn thực hiện dự án chủ yếu là vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB), Chính phủ đóng góp hơn 8 triệu USD vốn đối ứng và hơn 1,3 triệu USD là viện trợ không hoàn lại. Dự án này gồm 6 hợp phần chính là thoát nước thải và thu gom nước thải, xây dựng nhà máy xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, tái định cư, quỹ quay vòng vệ sinh hộ gia đình và vệ sinh trường học, tăng cường năng lực và hỗ trợ thực hiện dự án. Dự án sẽ được triển khai trên tất cả 16 xã, phường ở TP Đồng Hới và sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014.

MG