237 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV 

Xem với cỡ chữ
Chiều 12.8, Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên thứ nhất (phiên trù bị) với sự tham gia của 237 đại biểu chính thức đại diện cho 18.391 đảng viên thuộc 56 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc phiên làm việc thứ nhất, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai khóa III Nguyễn Đức Vinh cho biết, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30.5.2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8.7.2019 của Thành ủy Hà Nội về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội”, Quận ủy Hoàng Mai đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội 56 chi, đảng bộ cơ sở, bảo đảm yêu cầu, nội dung, tiến độ đề ra.

Các điều kiện để chuẩn bị Đại hội, từ Văn kiện, Đề án nhân sự, việc chỉ đạo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, đến công tác thông tin, tuyên truyền được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, công phu, nghiêm túc, bảo đảm vừa phát huy dân chủ vừa bám sát nguyên tắc, quy trình, thủ tục theo quy định.

Trong phiên trù bị, Đại hội Đại hội đại biểu lần thứ IV Đảng bộ quận Hoàng Mai, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình đại hội; quy chế làm việc của đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII; trình bày dự thảo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu quận lần thứ IV; phổ biến một số quy định về Quy chế bầu cử trong Đảng, quán triệt một số lưu ý trong quá trình diễn ra đại hội…

Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu một mốc hết sức quan trọng của quận trong quá trình xây dựng Hoàng Mai trở thành quận nằm trong Đô thị trung tâm của TP Hà Nội.

Phiên chính thức của Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hoàng Mai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra ngày 13.8.

P.Long