18 thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV 

Xem với cỡ chữ
Ngày 20.7, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV gồm 18 thành viên.