10 nhóm đối tượng hưởng chính sách đặc thù do ảnh hưởng dịch Covid-19 

Xem với cỡ chữ
Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về một số chính sách đặc thù hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Phương thức hỗ trợ sẽ chi trả một lần trực tiếp cho đối tượng thụ hưởng.