10 năm xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh 

Xem với cỡ chữ
Sau 10 năm thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, sự quan tâm, giúp đỡ hiệu quả của Trung ương, Hà Tĩnh đã đạt được nhiều thành quả nổi bật, làm thay đổi rõ nét bộ mặt nông nghiệp, nông thôn, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh...