Yêu cầu báo cáo tiến độ triển khai Dự án cao tốc Bắc - Nam 

Xem với cỡ chữ
Trước thông tin phản ánh Dự án cao tốc Bắc - Nam đang chậm tiến độ, Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Giao thông Vận tải báo cáo về vấn đề này.

Báo cáo của Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông, Bộ Giao thông - Vận tải cho thấy, hiện 13 địa phương có dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông đi qua mới bàn giao được 166/653,6km mặt bằng cho các chủ đầu tư, ban quản lý dự án. Theo kế hoạch, các địa phương dự kiến bàn giao đất nông nghiệp trước ngày 31.12.2019 và hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trong quý II.2020. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng đã chậm so với tiến độ yêu cầu, không bảo đảm tiến độ hoàn thành bàn giao toàn bộ đất nông nghiệp trong năm 2019. Nếu các địa phương không đôn đốc quyết liệt các hội đồng giải phóng mặt bằng, tiến độ bàn giao toàn bộ mặt bằng trong quý II.2020 sẽ không bảo đảm kế hoạch đề ra.

Cũng theo phản ánh, tiến độ trình duyệt thiết kế của các dự án cao tốc Bắc - Nam cũng đang chậm so với kế hoạch yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải là hoàn thành trước ngày 20.2. Về phản ánh nói trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải báo cáo.

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam là công trình quan trọng quốc gia ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 2017 - 2020, có ý nghĩa quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. Dự án đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư và được bố trí vốn với 11 dự án thành phần.

V. Anh