Yên Bái: năm 2020 dự ước toàn tỉnh có 465 Hợp tác xã 

Xem với cỡ chữ
Kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có những chuyển biến tích cực, số lượng và chất lượng hợp tác xã ngày một được nâng lên, các hợp tác xã hoạt động bài bản hơn, chủ động phát triển thêm nhiều ngành nghề, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tự chủ trong hoạt động, khắc phục khó khăn, khai thác những tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Thu hái chè tại Hợp tác xã Chè Suối Giành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái
Thu hái chè tại Hợp tác xã Chè Suối Giành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Có được kết quả trên là nhờ tỉnh Yên Bái đã quan tâm chỉ đạo sát sao công  tác phát triển Hợp tác xã, tổ hợp tác thông qua các đề án hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể phát triển. Trong đó có chính sách hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực; hỗ trợ thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã; chính sách đất đai đã tạo điều kiện để các hợp tác xã được thuê đất tại các khu, cụm công nghiệp; ban hành các chính sách ưu đãi đầu tư, giảm tiền thuê đất, ưu đãi về thuế đất ở mức tối đa đối với các hợp tác xã mới thành lập; chính sách ưu đãi riêng đối với các hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã trồng và khoanh nuôi bảo vệ rừng, trồng cây công nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

Cùng với đó, Yên Bái đã có chính sách tiếp cận vốn, cho các hợp tác xã được Quỹ Bảo lãnh tín dụng cấp bảo lãnh tín dụng theo quy định; chỉ đạo kết nối, tạo điều kiện để các hợp tác xã tiếp cận với nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Trung ương. Các chi nhánh ngân hàng đã hướng dẫn tạo điều kiện cho nhiều hợp tác xã trên địa bàn tỉnh được vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh theo đúng quy định….

Bằng các chính sách trên, dự ước đến hết năm 2020, toàn tỉnh Yên Bái có 465 hợp tác xã, tăng 141 hợp tác xã, bằng 43,5% so với năm 2016, số hợp tác xã thành lập mới là 280 hợp tác xã, số hợp tác xã đang hoạt động ước tính là 427 hợp tác xã. Số Hợp tác xã hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác xã chiếm khoảng 70% trên số hợp tác xã đang hoạt động. Tổng số thành viên hợp tác xã trên 28.000 thành viên; Số lao động làm việc thường xuyên trong hợp tác xã là 7.780 người, tăng 8,1% so với năm 2016. Đóng góp của khu vực Kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh hơn 36 tỷ đồng, tăng 8,9 tỷ đồng (32,8%) so với năm 2016.

Bảo Ngân