Yên Bái: Họp liên tịch thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp 13 

Xem với cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh vừa tổ chức Hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Khóa XVIII. Dự kiến diễn ra trong 2,5 ngày, trong khoảng thời gian từ 20 - 25.6, Kỳ họp sẽ xem xét 11 báo cáo của UBND tỉnh; 7 báo cáo công tác của Thường trực, các Ban HĐND và các sở, ngành. Đồng thời, Kỳ họp xem xét 11 tờ trình và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và Tòa án Nhân dân tỉnh trình…

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà đề nghị HĐND tỉnh tiếp tục rà soát hiệu quả thực hiện các chính sách mà nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành từ năm 2016 - 2019; các Ban của HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ trong xây dựng các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết để bảo đảm chất lượng, nhất là các báo cáo liên quan đến giám sát của HĐND tỉnh. Đặc biệt, các báo cáo giám sát của HĐND tỉnh phải sớm hoàn thiện trước 10 ngày để các đại biểu nghiên cứu. Đồng thời, yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục hoàn thiện các báo cáo, bảo đảm chất lượng các đề án, tờ trình, đưa ra những vấn đề cốt lõi để đánh giá; Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tích cực tham gia phản biện, đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

CÁT THÀNH