Biến ý nguyện của dân thành hành động

Theo ĐBQH BÙI VĂN XUYỀN (Thái Bình), trong chương trình hành động để vận động bầu cử phải chọn đúng, chọn trúng vấn đề bức xúc của người dân. Khi vận động bầu cử, phải thật sự để cử tri thấy được sự trăn trở, băn khoăn và thấu hiểu của người ứng cử với các tâm tư, nguyện vọng của người dân. Quyết tâm theo đuổi đến cùng vấn đề của người dân, không ngại khó, ngại va chạm. Hứa được, phải làm được. Ý nguyện, bức xúc của người dân phải biến thành hành động của ĐBQH.