Xung lực mới từ hoạt động thi đua 

Xem với cỡ chữ
Tinh thần “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” cho đến nay vẫn vẹn nguyên sức sống và lan tỏa ngày càng mạnh mẽ, sâu rộng trong nhân dân, tạo ra xung lực mới trong quá trình phát triển đất nước. Tinh thần ấy cũng xuyên suốt chặng đường phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank); chuyển hóa vào từng hành động, góp phần phát triển khu vực “tam nông”, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội.

Hiệu quả từ phong trào thi đua

4 năm liên tiếp (2016 - 2019), Agribank đã đạt và vượt toàn bộ chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu; hiệu quả kinh doanh tăng cao và có mặt trong nhóm doanh nghiệp nộp thuế cao nhất cả nước… Tất cả những kết quả này đã tạo tiền đề vững chắc cho việc hoàn thành toàn diện mục tiêu cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu và quá trình cổ phần hóa Agribank.

Những thành công trên đã khẳng định định hướng, chính sách phát triển cũng như sự lãnh đạo đúng đắn và sự hỗ trợ thường xuyên, kịp thời của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, sự quan tâm ủng hộ của các cơ quan, bộ, ngành Trung ương và địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban điều hành; sự vào cuộc tích cực của công đoàn, đoàn thanh niên, sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động với tinh thần thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ lan tỏa trong toàn hệ thống.

Trong nhiều năm qua, nhất là sau khi có Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7.4.2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, công tác thi đua - khen thưởng tại Agribank thường xuyên đ­ược quan tâm, trở thành giải pháp quan trọng và là công cụ hữu hiệu trong quản trị, điều hành. Giai đoạn 2015 - 2020, Agribank đã tích cực triển khai các phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau"…; đồng thời chủ động phát động nhiều phong trào thi đua: Xây dựng đơn vị trong sạch vững mạnh hướng tới hội nhập; xây dựng tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn thanh niên trong sạch vững mạnh; xây dựng và phát triển thương hiệu, thực hiện văn hóa doanh nghiệp Agribank; ngân hàng vì môi trường; Agribank vì tương lai xanh; cùng chung tay chống rác thải nhựa; xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động…

Sau mỗi đợt thi đua, cái được lớn nhất mà toàn hệ thống thu nhận được không hẳn là lợi ích về mặt tăng trưởng, mà quan trọng là mỗi cán bộ, nhân viên Agribank đều cảm nhận được vai trò, sứ mệnh của mình trong sự nghiệp phát triển chung của ngành, của nền kinh tế và của lĩnh vực “tam nông”; giúp họ thêm tự hào, gắn bó và hết mình cống hiến. Chỉ đơn cử kết quả thi đua của một vài phong trào như “Thu hồi nợ đọng, giảm thấp nợ xấu”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại”; “Đẩy mạnh đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn”; “Đầu tư sản xuất phát triển nông nghiệp công nghệ cao”… đã cho thấy những chuyển biến to lớn cả về chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp sang sản xuất hàng hóa đến phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng.

Thông qua các phong trào thi đua đã có hàng trăm sáng kiến, giải pháp có giá trị được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao năng suất lao động, phát triển khách hàng, đáp ứng kịp thời yêu cầu kinh doanh và quản trị, điều hành, hạn chế rủi ro. Từ các phong trào thi đua này, nhiều cán bộ, người lao động trưởng thành, vươn lên, có nhiều đóng góp tích cực đối với quá trình xây dựng và phát triển Agribank.

"Thi đua" luôn là động lực thường trực trong giới trẻ Agribank  

Ảnh: Đức Kiên 

Tiếp tục duy trì và nhân rộng

Tính đến tháng 6.2020, tổng tài sản Agribank đạt trên 1,46 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt trên 1,35 triệu tỷ đồng; tổng dư nợ và đầu tư đạt trên 1,33 triệu tỷ đồng, trong đó cho vay nền kinh tế đạt trên 1,135 triệu tỷ đồng. Vốn tín dụng Agribank chiếm tỷ trọng lớn trong tổng dư nợ gần 2 triệu tỷ đồng lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam và chiếm trên 50% thị phần dư nợ lĩnh vực này của toàn ngành ngân hàng.

Đặc thù ở Agribank là tỷ lệ lao động nữ chiếm gần 55% trong tổng số gần 40.000 cán bộ, người lao động toàn hệ thống. Các nữ cán bộ, viên chức, người lao động Agribank trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua, đóng góp to lớn vào sự phát triển của Agribank. Để phát huy sức mạnh của đội ngũ này, trong giai đoạn 2010 - 2020, công đoàn Agribank đã phát động và cụ thể hóa các phong trào do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Ngân hàng Nhà nước phát động thành các phong trào có nội dung gần gũi, phù hợp với thực tế hoạt động, thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn tham gia.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” luôn được duy trì, bảo đảm tính thiết thực và đạt được những kết quả rất đáng tự hào. Đó là những điển hình tiên tiến trong phong trào “Hai giỏi”, góp phần nhân rộng những “Bông hoa đẹp trong vườn hoa người tốt việc tốt” của Agribank nói riêng và ngành Ngân hàng Việt Nam nói chung.

Nối dài hành trình 32 năm xây dựng và phát triển, bề dày thành tựu của Agribank cũng vì thế mà được bồi đắp bởi những tấm gương sáng của các lớp thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động Agribank. Những con người luôn thôi thúc nhiệt huyết, hăng say cống hiến, gắn bó, thủy chung và kiên định một niềm tin vào sự đổi mới Agribank.

Năm 2020 và những năm tiếp theo, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục có sự thay đổi nhanh chóng, khó lường. Trước tác động của Cách mạng Công nghiệp 4.0, kinh tế số ngày càng phát triển, ngành Ngân hàng nói chung và Agribank nói riêng bên cạnh những thuận lợi, phải đối mặt với không ít thách thức, đòi hỏi cán bộ, người lao động không ngừng học hỏi, làm chủ khoa học - công nghệ, không ngừng đổi mới, sáng tạo để chiến thắng trong cạnh tranh. Phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm, cán bộ, người lao động Agribank tiếp tục phấn đấu, vượt lên mọi khó khăn thử thách, chung sức đồng lòng dựng xây Agribank ngày càng phát triển ổn định, bền vững, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vì “tam nông” và thành công trong hội nhập.

Đức Kiên