Xử lý nghiêm cơ sở sản xuất gây ô nhiễm  

Xem với cỡ chữ
UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện về việc tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác xử lý các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu UBND quận, huyện thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, đặc biệt là UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý, kiểm tra các cơ sở sản xuất trên địa bàn để kịp thời xử lý hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về môi trường; kết hợp nhiều biện pháp quản lý để phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm cũng như điều kiện để các cơ sở vi phạm tiếp tục hoạt động sau khi đã bị xử phạt và bị áp dụng hình thức xử phạt “đình chỉ hoạt động có thời hạn”.

Đồng thời, các sở, ngành, quận, huyện có trách nhiệm công khai thông tin doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý. Bên cạnh đó, cũng phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin cho Sở Kế hoạch và Đầu tư về những trường hợp vi phạm hành chính theo quy định tại Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể sau đăng ký kinh doanh và quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng, để Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật, công khai và phối hợp xử lý theo quy định.

UBND thành phố cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận, xử lý thông tin các doanh nghiệp vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường do các sở, ngành, quận, huyện cung cấp theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động có văn bản kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc tham mưu UBND thành phố kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền ở Trung ương sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, để tháo gỡ những vướng mắc, bất cập trên thực tế, đặc biệt là các biện pháp để cưỡng chế thi hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Vân Phi