Chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Thái Bình Khóa XVI

Xử lý kịp thời sai phạm trong đầu tư công 

Xem với cỡ chữ
Phiên chất vấn và trả lời chất tại của kỳ họp, nhiều bất cập trong công tác quản lý, điều hành của ngành chức năng đã được đại biểu HĐND gửi tới các vị trưởng ngành, nhất là giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát các dự án đầu tư công và công tác khám chữa bệnh bằng quỹ BHYT. Qua đó, làm rõ tồn tại, hạn chế và đưa ra những giải pháp giải quyết rốt ráo.

Kịp thời xử lý sai phạm của nhà đầu tư

Mở đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Hường (thành phố Thái Bình) yêu cầu lãnh đạo ngành KH - ĐT làm rõ kết quả giám sát  các dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý từ năm 2018 đến nay, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh. Những tồn tại hạn chế, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát dự án đầu tư trong thời gian tới.

Trả lời về vấn đề này, Giám đốc Sở KH - ĐT Đoàn Hồng Kỳ cho biết: Từ năm 2018 đến nay, các cơ quan quản lý nhà nước đã tổ chức kiểm tra, giám sát 249 dự án có sử dụng vốn đầu tư công trên toàn tỉnh. Qua đó, đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh các giải pháp chỉ đạo điều hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.


Đại biểu chất vấn tại kỳ họp Ảnh: Khánh Duy

Giám đốc Sở KH - ĐT thừa nhận: Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát chưa cao, chưa thường xuyên, công tác phối hợp giữa các cơ quan nhà nước và chủ đầu tư còn chồng chéo dẫn đến hiệu quả không cao. Thực tế, một số nội dung liên quan đến đầu tư trong các văn bản quy phạm pháp luật còn có điểm mâu thuẫn, một số nội dung chưa được hướng dẫn cụ thể, một số quy định chưa thực sự phù hợp với thực tế. Một số quy hoạch sau khi phê duyệt chưa phù hợp với tình hình thực tế, chất lượng quy hoạch còn thấp. Năng lực quản lý dự án của một số chủ đầu tư chưa đáp ứng được yêu cầu, chất lượng chủ trương đầu tư, thiết kế đấu thầu, giám sát thực hiện dự án chưa cao.

Về giải pháp, Giám đốc Sở KH - ĐT cho biết: Thời gian tới, sở khẩn trương kiện toàn bộ máy và quy trình thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư; tăng cường giám sát, đánh giá đầu tư của của cấp có thẩm quyền được duyệt trong việc quyết định chủ trương đầu tư, bố trí, phân bổ vốn đầu tư; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan đơn vị và chủ đầu tư trong công tác giám sát, cung cấp và xử lý thông tin sau giám sát.

Tiếp tục chất vấn lãnh đạo ngành KH - ĐT, đại biểu Nguyễn Thị Hường cho rằng trong thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào khu công nghiệp, xuất hiện tình trạng một số doanh nghiệp đầu tư chậm tiến độ, không đúng nội dung đầu tư như cam kết. Giám đốc Sở KH - ĐT chia sẻ: Năm 2019, qua kiểm tra giám sát của các cơ quan chức năng, các dự án đã được tích cực triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt chủ trương đầu tư. Đến nay, nhiều dự án đã hoàn thành đưa vào hoạt động và phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa. Tuy nhiên, vẫn còn một số dự án triển khai chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng; đầu tư chưa đầy đủ các nội dung theo cam kết; một số dự án chưa bảo đảm thủ tục về đầu tư, đất đai...

Theo ông Kỳ, nguyên nhân do chất lượng xây dựng dự án đầu tư chưa tốt, một số dự án gặp khó khăn do công tác GPMB nên chậm được giao đất; năng lực của một số nhà đầu tư nhiều hạn chế, ý thức chấp hành pháp luật của một số chủ đầu tư chưa cao. Trong khi đó, sự phối hợp giữa các sở, ngành, Ban quản lý Khu kinh tế, UBND huyện, thành phố chưa chặt chẽ; công các kiểm tra giám sát của ngành chức năng chưa thường xuyên...

Để khắc phục tình trạng trên, Sở KH - ĐT sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong triển khai dự án trên địa bàn; tích cực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Tạo mặt bằng sạch và hoàn thiện hệ thống hạ tầng, cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư dễ tiếp cận thị trường và nhanh chóng triển khai dự án. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, ưu tiên dự án có quy mô lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định chủ trương đầu tư các dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể và cộng đồng dân cư nhằm phát hiện và kịp thời xử lý đối với sai phạm của nhà đầu tư...

Bảo đảm yếu tố chuyên môn trong điều trị

Trả lời chất vấn của đại biểu về các giải pháp hạn chế tối đa sự cố môi trường có thể xảy ra tại các khu công nghiệp, Quyền Giám đốc Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp Khúc Văn Lượng cho biết: Khi triển khai hạ tầng đã yêu cầu nhà đầu tư phải có nhà máy xử lý nước thải tập trung. Quá trình tổ chức, quản lý vận hành sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, nếu có sai phạm sẽ dứt khoát yêu cầu xử lý triệt để, nghiêm ngặt theo quy định. “Ban Quản lý sẽ đẩy mạnh phối hợp với sở, ngành, địa phương có liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định quản lý về bảo vệ môi trường” - Quyền Giám đốc Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp khẳng định.

Trả lời chất vấn của đại biểu Vũ Xuân Hùng (huyện Quỳnh Phụ) về việc hiện nay nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân phản ánh chất lượng thuốc và vật tư y tế chưa thật tốt trong khám chữa bệnh bằng quỹ BHYT, Giám đốc Sở Y tế Phạm Văn Dịu khẳng định: Những năm qua, các thuốc trúng thầu được sử dụng tại cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn không có thuốc nào bị đình chỉ lưu hành, hoặc phải thu hồi liên quan đến chất lượng thuốc. Điều này khẳng định thông tin về chất lượng thuốc chưa tốt trong khám chữa bệnh chưa phù hợp. Việc cùng ứng thuốc, vật tư y tế được thực hiện theo hình thức đấu thầu tập trung nhằm thống nhất giá giữa tất cả các bệnh viện. Đây là quy định bắt buộc theo Luật Đấu thầu và hướng dẫn của Bộ Y tế. Tại Thái Bình đã được thực hiện nhiều năm nay và hoàn toàn tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo ngành y tế cũng phân trần: Các nhà sản xuất, doanh nghiệp đều có cơ hội trúng thầu như nhau và việc trúng thầu chỉ liên quan đến yếu tố giá. Điều này đồng nghĩa với thuốc đắt tiền, hãng sản xuất lớn, thuốc có thương hiệu, sản xuất tại các nước châu Âu khó có cơ hội trúng thầu. Mặt khác, việc giao quỹ khám chữa bệnh BHYT năm 2018, 2019 đã ảnh hưởng lớn đến việc lựa chọn thuốc sử dụng trong thanh toán BHYT, các bệnh viện ưu tiên lựa chọn những thuốc có giá trúng thấp để sử dụng.

Theo Giám đốc Sở Y tế, bệnh viện sẽ phát huy vai trò Hội đồng thuốc và điều trị trong việc xây dựng phát đồ điều trị, lựa chọn thuốc cho phù hợp. Ưu tiên sử dụng thuốc sản xuất tại các nước châu Âu đối với các trường hợp bệnh nặng, cấp cứu hoặc đối tượng bệnh nhân là trẻ em, phụ nữ có thai và người cao tuổi. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, tư vấn cho người nhà bệnh nhân trong việc sử dụng một số thuốc không thuộc phạm vi thanh toán của BHYT nhưng phải sử dụng để bảo đảm yếu tố chuyên môn trong điều trị. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, kiểm tra giám sát việc sử dụng thuốc tại các đơn vị, kiểm định chất lượng thuốc trên địa bàn; nghiêm túc xử lý những sai phạm trong việc cung ứng thuốc không bảo đảm chất lượng.

KHÁNH DUY