HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 9

Xử lý dứt điểm kiến nghị tồn đọng 

Xem với cỡ chữ
Mặc dù UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương đã nỗ lực giải quyết, nội dung trả lời cơ bản thỏa đáng, phù hợp; ứng dụng công nghệ thông tin (Hue -S) nắm bắt và giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của cử tri nhưng vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc. Trên cơ sở xem xét Báo cáo giám sát, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII đã thông qua nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 9, yêu cầu UBND tỉnh tập trung xử lý một số nội dung chưa được giải quyết dứt điểm.

Nỗ lực giải quyết

Theo báo cáo Giám sát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII: Sau khi nhận được 97 kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh đã trả lời 100% kiến nghị. Cụ thể: Về đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật (45 kiến nghị), đã kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng, giá trị sử dụng của các công trình, dự án, làm rõ tính cấp thiết của dự án để đầu tư, xác định lộ trình, kế hoạch cụ thể hoặc xem xét bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn. Đã chỉ đạo khảo sát, kiểm tra, xử lý, theo dõi để đầu tư khắc phục nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và phục vụ các nhu cầu dân sinh, nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Đối với các kiến nghị chưa đủ nguồn lực để đầu tư, UBND tỉnh cũng đã tiếp thu và sẽ nghiên cứu phương án thực hiện khi điều kiện về ngân sách cho phép.

Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII.
Ảnh: H. Văn

Hay với 11 kiến nghị về quy hoạch, công trình dự án (chậm thực hiện, kiến nghị điều chỉnh, bổ sung, thu hồi): Đã thông tin đến cử tri những nội dung cần thiết. Đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra làm rõ các nguyên nhân, tìm giải pháp tháo gỡ; theo dõi, đôn đốc nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và sẽ xem xét thu hồi theo quy định nếu không hoàn thành việc đầu tư. Về hỗ trợ, đền bù, giải phóng mặt bằng (6 kiến nghị): Đã chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm túc công tác kiểm kê tài sản, xác định phạm vi ảnh hưởng, mức độ thiệt hại để có những phương án đền bù, hỗ trợ phù hợp; giải thích làm rõ nguyên nhân chậm thực hiện việc hỗ trợ, đền bù, giải phóng mặt bằng, những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, nghiên cứu phương án hỗ trợ phù hợp, bảo đảm đúng quy định; chỉ đạo cơ sở công bố, giải thích cho người dân bị ảnh hưởng về chủ trương, chính sách bồi thường theo quy định nên cơ bản tạo được sự đồng thuận của Nhân dân…

Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận: UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương đã nỗ lực giải quyết các phản ánh, kiến nghị của cử tri. Nội dung trả lời cơ bản thỏa đáng, phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế; ứng dụng công nghệ thông tin (Hue -S) tiếp tục phát huy tác dụng trong việc nắm bắt và giải quyết kịp thời các kiến nghị cử tri quan tâm phản ánh. Một số cơ quan, đơn vị đã chủ động làm việc với chính quyền địa phương, tổ chức đối thoại với các hộ dân để tạo sự đồng thuận trong việc giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị. Quá trình giải quyết, đã kiểm tra thực địa và phối hợp chặt giữa các sở, ban, ngành và địa phương về những nội dung liên quan đến trách nhiệm chung.

Bảo đảm phù hợp, tạo thuận lợi cho Nhân dân

Tuy nhiên, cũng còn một số hạn chế, vướng mắc như: Tiến độ thực hiện Dự án nạo vét và kè sông Kẻ Vạn, mở rộng cầu nối giữa đường Phạm Thị Liên ra đường Lê Duẩn chậm do vướng công tác giải phóng mặt bằng. Ngày 26.7.2019, Tổng Thanh tra Chính phủ có Quyết định số 520/QĐ-TTCP về việc thành lập Đoàn Thanh tra việc thực hiện pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, thăm dò, khai thác cát sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có đề nghị đưa dự án Công trình dự án Khu du lịch sinh thái Thác Mơ và Khu du lịch Thác Trượt vào diện thu hồi do vi phạm pháp luật về đầu tư. Tuy nhiên, sau gần 1 năm Thanh tra Chính phủ vẫn chưa ban hành kết luận chính thức nên khó khăn cho việc thực hiện dự án. Ngày 1.2.2001, UBND tỉnh có Quyết định số 232/QĐ-UB giao 530.437m2 đất cho Trung tâm nghiên cứu cà phê Ba Vì tại xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới xây dựng mô hình trình diễn phục vụ nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trồng cây cà phê. Đến nay, đơn vị đã ngưng hoạt động, các hộ dân đã vào lấn chiếm, sử dụng đất trái phép. Một số văn bản của UBND tỉnh ban hành hạn chế việc tách thửa làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân khi đăng ký cấp giấy quyền sử dụng đất và không phù hợp với quy định cần được nghiên cứu sửa đổi.

Trên cơ sở xem xét Báo cáo giám sát, Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về kết quả giám sát. Theo đó, HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tập trung giải quyết một số kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm. Cụ thể: Kiến nghị Thanh tra Chính phủ sớm ban hành Kết luận thanh tra để có cơ sở xem xét xử lý dự án Khu du lịch sinh thái Thác Mơ và Khu du lịch Thác Trượt theo quy định. Chỉ đạo các ngành và UBND thành phố Huế đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng đối với hai hộ đầu cầu Vạn Xuân, phường Kim Long, thành phố Huế để thực hiện dự án nạo vét và kè sông Kẻ Vạn, mở rộng cầu nối giữa đường Phạm Thị Liên ra đường Lê Duẩn. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương rà soát hồ sơ giao đất cho Trung tâm nghiên cứu cà phê Ba Vì tại xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới để thu hồi diện tích đất giao lại cho UBND huyện A Lưới quản lý, sử dụng đúng mục đích.

HĐND tỉnh cũng yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, đặc biệt là trong công tác cải cách thủ tục hành chính liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở bảo đảm phù hợp, tạo thuận lợi cho Nhân dân.

HÀ VĂN