Xử lý 236,8 nghìn tỷ đồng nợ xấu 

Xem với cỡ chữ
Ngày 15.10.2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 2 năm triển khai Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (Nghị quyết 42) và Quyết định 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 (Quyết định 1058). Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố và đại diện lãnh đạo các chi nhánh NHNN, các ngân hàng thương mại trên cả nước.

Quang cảnh hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Kim Anh cho biết: Sau 2 năm triển khai Nghị quyết 42 và Quyết định 1058 gắn với các mục tiêu phát triển ngành ngân hàng theo Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 8.8.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Quyết định 986), thời gian tuy chưa dài, nhưng có thể khẳng định các giải pháp đồng bộ trong 2 văn bản quy phạm trên cùng với Quyết định 986 đã tạo ra những dấu ấn rõ nét và chuyển biến tích cực trong công tác xử lý nợ xấu, cơ cấu lại các TCTD và phát triển ngành ngân hàng.

Đến nay, về cơ bản, các phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu của từng TCTD đã được NHNN phê duyệt. Sự ổn định, an toàn của hệ thống các TCTD được giữ vững. Năng lực tài chính của các TCTD được củng cố, vốn điều lệ tăng dần. Chất lượng quản trị điều hành của các TCTD từng bước được nâng cao để tiệm cận với thông lệ quốc tế. Cơ cấu tổ chức bộ máy kiểm tra, giám sát ở tất cả các cấp từng bước được kiện toàn. Chức năng giám sát của hội đồng quản trị/ hội đồng thành viên được tách bạch với chức năng quản lý của ban điều hành. Hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động được chú trọng, tăng cường. Việc phân cấp, ủy quyền được thực hiện minh bạch. Công tác quản trị rủi ro tập trung vào các rủi ro trọng yếu bước đầu đem lại hiệu quả, chiến lược kinh doanh bước đầu phù hợp với văn hóa rủi ro và khẩu vị rủi ro; vai trò kiểm tra, đánh giá độc lập của ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ được phát huy, coi trọng. Chất lượng tín dụng của TCTD từng bước được cải thiện. Tính minh bạch trong hoạt động tín dụng cùng với các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa nợ xấu mới phát sinh đã góp phần quan trọng giảm tỷ lệ nợ xấu của hệ thống các TCTD.

Báo cáo về kết quả cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu, Phó Chánh thanh tra, giám sát NHNN Nguyễn Trọng Du cho biết, tỷ lệ nợ xấu nội bảng (theo Thông tư số 02) của hệ thống các TCTD tiếp tục được duy trì dưới mức 2% (đến 31.8.2019 là 1,98%). Thực tế triển khai cho thấy Nghị quyết 42 đã góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xử lý nợ xấu của các TCTD trước đây. Lũy kế từ 15.8.2017 (thời điểm Nghị quyết 42 có hiệu lực) đến 31.8.2019, toàn hệ thống TCTD đã xử lý được 236,8 nghìn tỷ đồng nợ xấu xác định theo Nghị quyết số 42. Tính trung bình từ 15.8.2017 đến 31.8.2019, mỗi tháng toàn hệ thống xử lý được khoảng 9,6 nghìn tỷ đồng/tháng, cao hơn 4,7 nghìn tỷ đồng so với kết quả xử lý nợ xấu trung bình từ 2012-2017 trước khi Nghị quyết 42 có hiệu lực. Kết quả xử lý nợ xấu xác định theo Nghị quyết 42 cho thấy ý thức trả nợ của khách hàng đã được cải thiện một bước quan trọng. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy Nghị quyết 42 đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đẩy mạnh công tác xử lý nợ xấu của hệ thống các TCTD.


Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả tích cực ngành ngân hàng đã đạt được trong công tác xử lý nợ xấu. Theo Phó Thủ tướng, NHNN đặt mục tiêu xử lý nợ xấu đến năm 2019 là 5%, mục tiêu đến 2020 là 3% hoàn toàn có thể đạt được. Nhưng để làm được thì kinh tế vĩ mô phải ổn định, phải gia tăng sức chống chịu của các TCTD với các cú va đập, cú sốc từ kinh tế bên ngoài. Hơn nữa, ngành Ngân hàng phải kiên trì, hài hòa, thực hiện chia sẻ rủi ro theo nguyên tắc thị trường và quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cho rằng, các ngân hàng cũng phải tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong quá trình tái cơ cấu, xử lý nợ xấu. "Muốn xử lý nợ xấu thì phải có ngân hàng đẹp. Các ngân hàng phải tuân thủ và thượng tôn pháp luật, bảo đảm các tỷ lệ an toàn, tăng cường bồi dưỡng, phát huy văn hóa doanh nghiệp, đạo đức doanh nghiệp, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng yêu cầu các TCTD phải nâng cao năng lực, có giải pháp tăng vốn điều lệ để bảo đảm cung ứng vốn cho nền kinh tế. Các ngân hàng phải có phương án kiểm soát chặt chẽ việc phát hành trái phiếu, đặc biệt là phải nâng cao chất lượng tín dụng, gia tăng nguồn từ các lĩnh vực phi tín dụng, dịch vụ. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu, NHNN cần chủ động xây dựng đề án xử lý nợ xấu cho các dự án yếu kém và thua lỗ của Nhà nước; chủ động cơ cấu, nếu giảm được lãi suất là rất tốt cho nền kinh tế và lên các phương án về hợp vốn ngân hàng cho các dự án giao thông lớn... NHNN cùng Bộ Tài chính sớm trình Chính phủ phương án tăng vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước...

Phó Thủ tướng cho rằng, xử lý nợ xấu, tái cơ cấu ngành Ngân hàng không phải việc riêng của ngành Ngân hàng mà cần sự vào cuộc cũng như trách nhiệm của hệ thống chính trị, từ Trung ương đến địa phương.

Theo dangcongsan.vn