Xếp hạng lĩnh vực khoa học của QS 2020: Có tên bốn cơ sở giáo dục đại học Việt Nam 

Xem với cỡ chữ
Sáng 4.3, tổ chức xếp hạng QS công bố kết quả xếp hạng theo lĩnh vực khoa học năm 2020 của các cơ sở giáo dục đại học toàn cầu. Bốn cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam có các lĩnh vực khoa học có tên trong bảng xếp hạng này.

ĐHQG Hà Nội có 3 lĩnh vực khoa học được QS xếp hạng 

Theo đó, ĐHQG Hà Nội có 3 lĩnh vực được xếp hạng, cụ thể: Toán (Mathematics) lần đầu tiên được xếp hạng với vị trí trong nhóm 401 - 450 thế giới, số 1 Việt Nam. Vật lý và Thiên văn (Physics and Astronomy) được xếp trong nhóm 551 - 600 thế giới, số 1 ở Việt Nam. Tuy nhiên, lĩnh vực này năm 2019 xếp số 1 Việt Nam, trong nhóm 501 - 550 thế giới. Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin (Computer Science & Information systems) được xếp trong nhóm 501 - 550 thế giới, thứ 2 ở Việt Nam; có cải thiện so với năm 2019 khi lĩnh vực này được xếp trong nhóm 551 - 600.

Ba cơ sở giáo dục đại học còn lại của Việt Nam, ĐHQG TP Hồ Chí Minh có lĩnh vực Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin được xếp trong nhóm 551 - 600 thế giới; Trường ĐHBK Hà Nội có 4 lĩnh vực: Kỹ thuật hàng không và Chế tạo được xếp trong nhóm 351 - 400; Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin, và Toán được xếp trong nhóm 451 - 500 thế giới. Đại học Cần Thơ có lĩnh vực Nông nghiệp và Lâm nghiệp được xếp trong nhóm 251 - 300.

Trong số các tiêu chí xếp hạng, lĩnh vực Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin có điểm đánh giá cao hơn cả về H-Index; lĩnh vực Vật lý có điểm của chỉ số uy tín tuyển dụng qua đánh giá của nhà tuyển dụng; lĩnh vực Vật lý và Thiên văn, và Toán được đánh giá cao về chỉ số trích dẫn/bài báo.

Đứng đầu thế giới về cả ba lĩnh vực khoa học này là Viện Công nghệ Massachusetts (Hoa Kỳ); khu vực là ĐHQG Singapore về Khoa học máy tính và Hệ thống thông tin, Toán; ĐH Tokyo về Vật lý và Thiên văn.

QS xếp hạng lĩnh vực khoa học của các cơ sở giáo dục toàn cầu dựa trên 4 tiêu chí: Đánh giá của học giả, đánh giá của nhà tuyển dụng, số trích dẫn/bài báo và chỉ số H-index với các trọng số khác nhau tùy thuộc từng lĩnh vực. Ví dụ, đối với Khoa học xã hội và Nhân văn, đánh giá của học giả có trọng số 60%, đánh giá của nhà tuyển dụng 20%, trích dẫn/bài báo 10% và H-index 10%; đối với Kỹ thuật và Công nghệ, đánh giá của học giả có trọng số 40%, đánh giá của nhà tuyển dụng 30%, trích dẫn/bài báo 15% và H-index 15%...Các lĩnh vực của ĐHQG Hà Nội nhìn chung đều có điểm về uy tín tuyển dụng cao hơn so với các tiêu chí khác, đặc biệt là lĩnh vực Giáo dục (Education) mặc dù không được xếp hạng nhưng có điểm đánh giá về uy tín tuyển dụng cao nhất (72.6/100); Địa lý được đánh giá cao nhất về uy tín học thuật (58/100); Kỹ thuật Cơ khí, Hàng không và Chế tạo được đánh giá cao nhất về chỉ số trích dẫn (66.8/100); Khoa học môi trường được đánh giá cao nhất về H-index (67/100).

Đỗ Vũ